Protecţia datelor

Protecţia datelor

1. Utilizarea datelor cu caracter personal

Miele Appliances SRL (în cele ce urmează “Miele”) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 28510.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Miele are obligația de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către dumneavoastră, în calitate de vizitatorii ai acestui site.

Miele înregistrează doar date cu caracter personal furnizate in mod voluntar de către dumneavoastră. Miele va reţine date de identificare personală, precum nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon sau de fax, în scopul în care aţi furnizat aceste date (de exemplu, pentru procesarea solicitărilor de informaţii sau broşuri şi pentru procesarea comenzilor). Prin accesarea şi utilizarea acestui site, vă exprimati acordul expres și neechivoc privind colectarea și utilizarea acestor date cu caracter personal de către Miele şi de către partenerii noştri de afaceri, din țară sau din străinătate, care sunt contractaţi de către noi pentru a ne satisface solicitările. Miele va putea furniza datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor nostri de afaceri doar în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care vor garanta că respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal.

Aceste date sunt folosite pentru oferirea de informaţii şi servicii personalizate în funcţie de cerinţele dumneavoastră, precum şi pentru continua îmbunătăţire a ceea ce vă oferim.  Miele va exercita maximă precauţie pentru a vă proteja datele personale. Astfel, datele de identificare personală care au fost colectate în timp ce ne-aţi parcurs paginile de web, vor fi întotdeauna utilizate în deplină conformitate cu legislaţia aflată în vigoare cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, aveți dreptul de acces la date, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale și dreptul de a va adresa instanţei. De asemenea, aveti dreptul de a va opune la prelucrarea datelor cu caracter personal și de a solicita ștergerea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți înainta o cerere scrisă, datată și semnată, prin e-mail la mieleinfo@ro.miele.com sau prin fax la 021 352 07 76.

2. Tehnologii

Miele foloseşte tehnologii ale Internetului (de exemplu cookies, javascript) pentru unicul scop de a vă simplifica utilizarea aplicaţiilor de Internet. Pentru a spori atractivitatea site-urilor noastre de Internet, anumite informaţii sunt reţinute în mod automat într-un număr limitat de cazuri (de exemplu, browser, sistem de operare, număr de clicuri, timp mediu petrecut pe pagină). Aceste informaţii sunt colectate în aşa fel încât nu pot duce la identificarea unei anumite persoane.


3. Securitate

Miele garantează protejarea datelor dumneavoastră personale împotriva pierderii, deteriorării, coruperii, manipulării, accesului neautorizat şi publicării neautorizate, în deplină conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, aplicand măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.


4. Hyperlink-uri către alte site-uri web

Legăturile din site-urile web Miele către alte site-urile web (aşa numitele „hyperlink-uri”) vă pot duce pe site-uri administrate de alte companii. Miele nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul acelor site-uri ori pentru politicile acestora de protejare a datelor.

 

5. Aspecte de securitatea datelor


Dacă aveţi întrebări referitoare la politica Miele de securitate a datelor, nu ezitaţi să ne contactaţi webmaster-ul la mieleinfo@ro.miele.com 


6. Noi evoluţii ale tehnologiilor de Internet / ale strategiilor de securizare a datelor


Progresul continuu al tehnologiilor de Internet va avea, desigur, un impact asupra strategiei noastre de securizare a datelor. Dacă se va impune necesitatea modificării politicii noastre, pe acest website vom publica din timp o notificare în acest sens.

 

7. Răspundere limitată

S-au luat toate măsurile pentru asigurarea corectitudinii informaţiilor furnizate. Totuşi, datorită îmbunătăţirii continue a produselor, Miele îşi rezervă dreptul de a efectua modificări ale produselor şi ale specificaţiilor tehnice fără notificare prealabilă.