Acest site web (denumit în continuare "Site-ul") este operat de MIELE APPLIANCES SRL (denumită în continuare "Societatea"), societate comerciala cu sediul înregistrat în Bucuresti, Piata Presei Libere, nr 3-5, cladirea City Gate, Turnul Sudic, et. 5, sp. de 300 m.p., , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3702/2014, avand codul fiscal RO22053790, telefon: 021 352 07 77, e-mail: mieleinfo@ro.miele.com.

Următorii termeni și condiții (denumiti în continuare "Termeni si Conditii") se aplică pentru accesul și utilizarea acestui Site și a serviciilor oferite in cadrul Site-ului de Societate și/sau în numele său. Prin accesarea oricarei pagini a acestui Site și/sau utilizarea serviciilor, sunteți de acord să fie legat de acești Termeni și Condiții, fără limitare sau calificare. Vă rugăm să citiți cu atentie acești Termeni și Condiții.
Orice clauză curpinsă în Termeni și Condiții, dacă se consideră invalidă, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, va fi considerată distinct și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celelalte clauze ale Termenilor şi Condiţiilor.

În prezentul document, următorii termeni vor avea semnificația specificată mai jos:

Client - orice persoana care acceseaza Site-ul, în scopuri private sau profesionale, care a fost de acord cu Termenii şi Condiţiile acestui Site, care îndeplinește toate cerințele din procesul de înregistrare pe Site, și care inițiază și completează o Comandă pe acest Site.

Comandă - un document electronic generat ca urmare a accesării Site-ului de către un Client, si care reprezintă forma de comunicare între Societate și Client, în baza căreia Societatea va livra către Client produsele şi/sau serviciile comandate de către acesta din urma.

Produse și Servicii - orice bun sau serviciu, inclusiv bunuri imobile, servicii digitale şi conţinut digital, precum şi drepturi şi obligaţii inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care vor fi furnizate de către Societate pentru Client.

Contract –o Comandă emisă de Client şi confirmată de către Societate, prin acceptarea căreia Societatea este de acord să livreze Clientului, Produsele şi Serviciile comandate, iar Clientul este de acord să plătească Produsele şi Serviciile comandate.

Comanda. Încheierea Contractului- Prin transmiterea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site, Clientul este de acord cu această forma de comunicare (telefonic sau e-mail), utilizată de Societate pentru desfăşurarea relaţiilor comerciale pe acest Site.
Confirmarea unei Comenzi de către Societate presupune acceptarea de către Client a tuturor prevederilor Termenilor şi Condiţiilor menţionate în cadrul acestul Site.
Comanda formulată de către Client se consideră acceptată de către Societate, în momentul transmiterii de catre Societate a unui e-mail de confirmare către Client, fără a fi necesară o alta confirmare a Clientului în acest sens. Contractul se consideră încheiat la data confirmării Comenzii de către Societate.
Contractul se consideră încheiat la data confirmării Comenzii de către Societate. Termenii și Condițiile fac parte integrantă din Contractul astfel incheiat, precum și certificatul de garanție al Produselor şi Serviciilor, emis de către Societate sau de către furnizorii Societăţii.

Date cu caracter personal - conform definiţiei de la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Garanţie comercială - orice angajament din partea profesionistului sau a unui producător (denumit în continuare garantul) faţă de consumator, în plus faţă de obligaţiile legale prevăzute la art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea bunurilor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la garanţia legală de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine bunurile în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei altei cerinţe din declaraţia privind garanţia sau din publicitatea relevantă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, cerinţă care nu este legată de conformitate.

Piaţă online - orice serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicaţie gestionată de către profesionist sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanţă cu alţi profesionişti sau consumatori.

Societatea încearcă să ofere descrieri ale Produselor și Serviciilor cât mai precis posibil pentru Client. Cu toate acestea, Societatea nu garantează că descrierile Produselor și Serviciilor sau orice alt conţinut al acestui Site este corect, complet, sau fără erori si actualiat la zi

Următoarele informaţii sunt considerate esenţiale, dacă nu rezultă deja din context:

a) caracteristicile principale ale produsului, ţinând cont de mijlocul de comunicare utilizat şi de produs;

b) sediul şi celelalte date de identificare ale comerciantului şi, în cazul în care acţionează pe seama altui comerciant, sediul şi celelalte date de identificare ale acestuia;

c) preţul cu toate taxele incluse sau, dacă preţul nu poate fi în mod rezonabil calculat în avans, ţinând cont de natura produsului, modalitatea de calcul al acestuia. De asemenea, unde este cazul, toate costurile adiţionale pentru transport, livrare sau taxele poştale ori, în cazul în care aceste cheltuieli nu pot fi, în mod rezonabil, calculate în avans, precizarea că pot exista costuri adiţionale ce trebuie suportate de consumator;

d) modalităţile de plată, livrare şi executare, dacă acestea diferă de condiţiile cerute de diligenţa profesională;

e) pentru produsele şi tranzacţiile ce implică un drept de renunţare sau de reziliere, menţionarea acestui drept.

f) pentru produsele oferite pe pieţele online, informaţia dacă partea terţă care oferă produsele este sau nu un comerciant, pe baza declaraţiei respectivei părţi terţe faţă de furnizorul de piaţă online.

Miele oferă acces consumatorilor la toate recenziile privind produsele şi indică dacă şi modul în care acesta garantează faptul că recenziile publicate provin de la consumatorii care au utilizat sau au achiziţionat efectiv produsul, acestea fiind considerate informaţii esenţiale.

Prețul Produselor si Serviciilor este cel indicat pe Site, cu excepția cazurilor de erori evidente. Prețul Produselor și Serviciilor poate fi modificat în orice moment de către Societate, fara o notificare anterioară.
Prețurile prezentate pe Site
.
Este posibil ca, în ciuda eforturilor Societatii, unele dintre Produsele și Serviciile prezentate pe Site să aibă afişat un preț incorect. În acest caz, Societatea va contacta Clientul pentru instrucțiuni înainte de expediere, sau va respinge comanda Clientului și îi va aduce acestuia la cunoștință anularea Comenzii.
Societatea nu are obligația de a furniza Produsele si Serviciile la un preț incorect, chiar și după ce Societatea a trimis Clientului o confirmare a Comenzii, dacă eroarea cu privire la preţul Produselor si Serviciilor este evidentă și inconfundabilă, și ar fi putut fi recunoscută în mod rezonabil de către Client ca fiind o greşeală a afişării preţului.
Plata se poate face prin card bancar, prin numerar la livrare, 
alte metode acceptate de procesatorul de plati sau prin plata în avans (ordin de plată). Societate își rezervă dreptul de a exclude alte metode speciale de plată. În cazul plăților prin card bancar, suma va fi debitată din contul Clientului în momentul plasării Comenzii.

În cazul plății în avans, Societatea va anula Comenzile pentru care plata nu este primită în termen de 5 zile lucratoare de la data Comenzii.

In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Ayden . In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane: Miele Appliances SRL si Ayden garanteaza securitatea sistemelor informatice.
Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Miele Appliances SRL sau pe serverele Ayden.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI https://www.miele.ro/ SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL https://www.miele.ro/ VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI https://www.miele.ro/ SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

Societate îşi va îndeplini obligațiile contractuale în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data comunicării către Client a confirmării Comenzii. În cazul în care nu se poate onora Comanda deoarece Produsele si Serviciile nu sunt disponibile în stoc, Societatea va informa Clientul cu privire la această situație. Societatea poate oferi Clientului un produs de o calitate şi preţ echivalente cu cel solicitat, în cazul în care produsul iniţial solicitat nu este disponibil, numai după informarea prealabilă și cu acordul Clientului.
Costurile de transport și manipulare nu sunt incluse în prețurile Produselor si Serviciilor prezentate pe Site. La plasarea unei comenzi pe Site, Clientul are posibilitatea de a utiliza un instrument pentru a determina costurile de transport și de manipulare care se aplică Comanzii, precum și suma exactă a acesteia.
În cazul în care Produsele si Serviciile nu pot fi livrate de către Societate sau de către orice alt terț desemnat de Societatea din cauza absenței Clientului la adresa indicată de către acesta pentru livrarea Produselor si Serviciilor, Clientul va suporta costul total al livrărilor ulterioare a Produselor si Serviciilor catre Client.

Livrarea electrocasnicelor mari incorporabile sau neincorporabile:
- Este gratuită pe tot teritoriul României,
- Se realizează de către o companie specializată, până în casa dumneavoastră. Aceasta va asigura personalul necesar descărcării și manipulării acestora,
- Verificați starea exterioară a ambalajelor și dacă este cazul cereți deschiderea acestora, pentru a constata eventualele deformări datorate transportului sau livrării și înștiințați Miele despre acestea în acel moment.

Livrarea aspiratoarelor, accesoriilor și consumabilelor:
- Livrarea se efectuează prin intermediul unei firme de curierat. - Livrarea este gratuită pentru comenzile având o valoare de peste 500 lei.
- Lipsa stocului şi a eventualelor intârzieri va fi comunicată.
- Pentru comenzi sub 500 lei, tariful este afişat pe site în momentul plasării comezii. 

Punerea în funcțiune
- Este gratuita în cazul achiziției a minim patru produse . Cotația acesteia vă va fi comunicată,
 - Pentru mașinile de spălat rufe și vase este necesar să existe în locația respectivă robinet de alimentare cu apă rece și/sau caldă (variantele cu alimentare duală) de ¾ și țeava scurgere fi de 32 mm,
- Decupaje și dimensiuni încastrare sunt disponibile online sau la cerere, pentru a fi respectate de executantul mobilierului,
- Pentru produsele care funcționează cu gaz este necesară o alimentare standard, la care să fie conectat un regulator de presiune pentru 20 bari,
- Reglarea mașinilor de vase se face numai după montajul blatului,
- Frigiderele cu Ice Maker sau alte produse cu conectare la apă folosesc un robinet de alimentare cu apă de ¾,
- Nu asigurăm intervenții asupra instalației electrice sau gaz precum nu asigurăm montajul hotelor (implică străpungeri etc),
- Produsele pot fi ambalate sau poziționate în mobilier, în ambalajul original se vor găsi la montaj toate accesoriile standard furnizate.
- Aspiratoarele sunt excluse de la calcularea numarului de  produse

Toate Produsele și Serviciile furnizate de Societate Clientului vor rămâne proprietatea Societăţii până la plata integrală de către Client a Produselor şi Serviciilor, şi până la rezolvarea tuturor pretenţiilor care ar putea rezulta în urma desfăşurării relaţiilor contractuale.

Conform legislației în vigoare, Clientul are dreptul sa notifice in scris renunțarea la Comandă, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la primirea produsului, sau în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea Contractului. 
În cazul produselor returnate al căror ambalaj este deteriorat sau incomplet, produselor care prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri electrice, care nu prezintă accesorii complete sau certificat de garanţie, Societatea își rezervă dreptul de a decide dacă va accepta Produsele şi Serviciile returnate, sau daca va va reţine un procent din valoarea Produselor si Serviciilor pentru acoperirea prejudiciului suferit valoare care se va comunica Clientului în scris, după evaluarea de către Societate a daunelor provocate Produselor si Serviciilor returnate.
Atunci când Clientul își exercită dreptul legal de a returna Produsele şi Serviciile, Societatea va rambursa suma de bani plătită de către Client, în termen de 14 (paisprezece) de zile de la data returnării de către Client a Produselor şi Serviciilor. Miele rambursează Clientului sumele folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Miele nu este obligata să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Miele. In cazul contractelor de vânzare, Miele poate amâna rambursarea până la data recepţionării bunurilor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis bunurile către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată. În ceea ce priveşte datele cu caracter personal ale consumatorului, Miele respectă obligaţiile aplicabile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679.

Prezenta sectiune se completeaza cu dispozitiile O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Toate Produsele și Serviciile comercializate pe Site beneficiază de garanție, în deplină conformitate cu legislația românească în vigoare și cu politicile comerciale ale producătorului Miele. Toate Produsele și Serviciile prezentate pe Site sunt noi, în ambalajele lor originale şi provin din surse autorizate de producător.
În situaţia în care ulterior livrării, Clientul observă lipsa certificatului de garanție aferent Produselor şi Serviciilor comandate, Clientul trebuie să notifice acest aspect Societăţii, în termen de 48 (patruzecisiopt) de ore de la data primirii produselor, prin e-mail la următoarea adresă info@miele.ro. Orice notificare ulterioară nu va fi luată în considerare de către Societate.

Societate nu poate fi considerată responsabilă pentru orice prejudiciu, în cazul în care acesta este cauzat de nerespectarea Termenilor si Condiţiilor şi/sau a Contractului, precum și a altor instrucțiuni menţionate pe Site.
De asemenea, Societate nu este responsabilă pentru daunele cauzate de funcționarea necorespunzătoare a Site-ului, precum și pentru cele care rezultă din incapacitatea de a accesa anumite link-uri disponibile pe Site.
Societate nu este responsabilă pentru daunele de orice fel care ar putea fi suferite de Client sau de o terță parte, ca urmare a îndeplinirii de către Societate a oricărei dintre obligațiile care îi revin în temeiul Contractului, precum nici pentru pagubele rezultate din utilizarea Produselor și Serviciilor după livrarea acestora, și, în special, pentru pierderea de produse.

Societatea își rezervă dreptul de a aduce modificări Site - ului, politicilor acestui Site, precum și acestor Termeni și Condiții, în orice moment. Dacă oricare dintre aceste clauze va fi considerată invalidă, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, această condiție va fi considerată în mod independent și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte condiţii.

Acești Termeni și Condiții sunt guvernaţi de și vor fi interpretati în conformitate cu legile din România. Eventualele litigii apărute între Societate şi Client se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din România, București.

Conform legislației în vigoare, Clientul are dreptul sa notifice in scris renunțarea la Comandă, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la primirea produsului, sau în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea Contractului. 
În cazul produselor returnate al căror ambalaj este deteriorat sau incomplet, produselor care prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri electrice, care nu prezintă accesorii complete sau certificat de garanţie, Societatea își rezervă dreptul de a decide dacă va accepta Produsele şi Serviciile returnate, sau daca va va reţine un procent din valoarea Produselor si Serviciilor pentru acoperirea prejudiciului suferit valoare care se va comunica Clientului în scris, după evaluarea de către Societate a daunelor provocate Produselor si Serviciilor returnate.
Atunci când Clientul își exercită dreptul legal de a returna Produsele şi Serviciile, Societatea va rambursa suma de bani plătită de către Client, în termen de 14 (paisprezece) de zile de la data returnării de către Client a Produselor şi Serviciilor. Miele rambursează Clientului sumele folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Miele nu este obligata să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Miele. In cazul contractelor de vânzare, Miele poate amâna rambursarea până la data recepţionării bunurilor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis bunurile către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată. În ceea ce priveşte datele cu caracter personal ale consumatorului, Miele respectă obligaţiile aplicabile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679.

Prezenta sectiune se completeaza cu dispozitiile O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se aplica urmatorii termeni contractuali pentru Garantia Extinsa, fara a aduce atingere drepturilor statutare in cazul defectelor si fara a le restrictiona. Afirmarea acestor drepturi statutare este gratuita.

1. Durata si inceputul acoperirii

1.1      Miele Appliances S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr. 3-5, et. 5, sp. De 300 mp, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/3702/2014, avand CIF RO 22053790 asigura o garantie de 2 ani de la data cumpararii unitatii. Cu Garantia Extinsa, Miele Appliances S.R.L. acopera costul reparatiilor pentru inca unul, trei sau opt ani imediat dupa incetarea perioadei de garantie legala. Garantia Extinsa de 125 de luni prelungeste garantia legala de conformitate de 2- ani cu inca 8 ani si 5 luni. Valabilitatea perioadei de garantie este inscriptionata pe partea din fata a certificatului.

1.2      Contractul privind Garantia Extinsa pentru un an se prelungeste automat pentru o perioada de inca 12 (doisprezece) luni pana la 10 (zece) ani dupa cumpararea produsului. Contractul inceteaza automat dupa aceasta perioada. Contractul poate inceta de asemenea, in scris, cu cel putin o luna inainte de sfarsitul perioadei anuale de acoperire din prima zi de valabilitate/zi de reinnoire. Prelungirea automata devine valabila dupa ce clientul a platit factura primita la inceputul perioadei prelungite in timpul acordat pentru plata acesteia.

1.3      O Garantie Extinsa pentru 5 (cinci) ani existenta poate fi prelungita pana la 10 (zece) ani in cadrul perioadei de acoperire. Garantia extinsa suplimentara de 125 de saptamani poate fi extinsa la 10 (zece) ani in cadrul perioadei sale acoperire.

1.4      Miele este indreptatita sa efectueze ajustari de pret oricand. La achizitionarea unei Garantii Extinse se aplica preturile din lista de preturi valabila la momentul achizitionarii.  Modificarile de pret la Garantia Extinsa pentru un an pot fi notificate in factura anuala.Nu vor fi acordate notificari scrise in avans. Daca factura este platita in cadrul perioadei acordate pentru plata acesteia, se prezuma ca schimbarea de pret a fost acceptata. Daca plata este retinuta, garantia nu se va prelungi. Toate preturile includ taxa pe valoarea adaugata legala.

1.5      Certificatul de Garantie va fi furnizat prin e-mail.

1.6      Repararea aparatului sau furnizarea de piese de schimb nu prelungesc perioada contractuala.

2. Conditii

2.1      Aparatul a fost cumparat de la un distribuitor specializat autorizat sau direct de la Miele Appliances S.R.L. intr-o tara din UE, Regatul Unit, Elvetia sau Norvegia.

2.2      La momentul achizitionarii Garantiei Extinse, locatia unitatii este pe teritoriul Romaniei.

2.3      Certificatul de garantie este valabil pentru un singur aparat Miele in fiecare caz si nu este transmisibil.

2.4      Miele trebuie sa fie informata in cazul in care proprietarul aparatului se schimba sau in cazul in care proprietarul se muta la o alta adresa, astfel incat certificatul de garantie sa ramana valabil.

2.5      Certificatul de garantie trebuie sa fie inregistrat si utilizat in cadrul termenului de 2 ani de garantie a produsului. Garantia extinsa pentru un an poate de asemenea sa fie obtinuta direct in urma unei verificari efectuata de un technician service Miele asupra produselor care nu sunt mai vechi de 10 (zece) ani.

2.6      Serviciile din cadrul certificatului de garantie vor fi furnizate in cadrul UE, Regatului Unit, Elvetiei si Norvegiei.

2.7      Serviciile acoperite de certificatul de garantie pot fi prestate numai de Serviciul Clienti Miele sau un agent de service autorizat de Miele Appliances S.R.L. Serviciul Clienti Miele poate fi contactat via 021352 07 77/ 021352 07 78/ 021352 07 79

2.8      Se va prezenta bonul de achizitionare al produsului si certificatul de garantie, in cazul in care vor fi solicitate de Miele. 

2.9      Daca clientul nu are dreptul la o reclamatie in temeiul garantiei extinse, costurile reparatiilor si ale altor servicii prestate (de exemplu, inspectia dispozitivului) vor fi facturate conform tarifelor aplicabile.

2.10    O unitate cu garantia extinsa este numai pentru uz necomercial.

2.11    Certificatul de Garantie extinsa nu este valabil pentru producatorii de cafea, masinile de spalat vase ProfiLine, Little Giants si aparatele din gama Miele Professional. Pentru aceste aparate se aplica oferte speciale de servicii.

3. Acoperire si gama

3.1 Defectele aparatului vor fi remediate fara plata in cadrul unei perioade rezonabile de timp fie prin reparare fie prin inlocuire a partilor afectare. Toate costurile ocazionate cu transportul, cu apelarea, manopera si costurile pieselor vor fi suportate de Miele Appliances S.R.L. Piesele sau aparatele schimbate devin proprietatea Miele Appliances S.R.L.

3.2 Daca reparatia aparatului nu  este justificata din punct de vedere economic sau daca reparatia este imposibila clientului i se va acorda un aparat nou identic sau echivalent. Comunicarea (conectivitatea) cu alte aparate si cu sistemul casnic existent nu poate fi garantata in cazul inlocuirii aparatului. Alternativ, in cazul in care se solicita, se poate rambursa valoarea de piata curenta corespunzatoare a aparatului. In cazul in care Miele ramburseaza valoarea curenta de piata a produsului, certificatul de garantie devine invalid. Daca aparatul este inlocuit, perioada de valabilitate stabilita de certificatul de garantie este transferata noului aparat.

3.3 Certificatul de Garantie Extinsa nu acopera alte pretentii pentru daune impotriva Miele Appliances S.R.L., cu exceptia cazurilor care rezulta din neglijenta grava sau intentia din partea agentului de service tehnic comisionat de Miele sau raspunderea care rezulta din vatamari mortale, vatamari fizice sau daune aduse sanatatii.

3.4 Prezentul contract nu asigura furnizarea de consumabile si accesorii.

4. Limitari

Certificatul de Garantie extinsa nu va acoperi costurile pentru reparare in cazul in care vina se datoreaza urmatoarelor:

4.1 Instalarea necorespunzatoare, ex. nerespectarea reglementarile de siguranta relevante si instructiunilor scrise privind utilizarea si instalarea.

4.2 Utilizare si operare improprii, precum utilizarea detergentilor nepotriviti sau substante chimice precum si deteriorare cauzata de absorbtia de lichide, praf de la constructii sau cerneala de toner.

4.3 Un aparat cumparat din alt stat membru UE, Regatul Unit, Elvetia sau Norvegia poate sa nu fie potrivit sau poate fi subiectul unor restrictii ale uzului din cauza specificatiilor tehnice diferite.

4.4 Factori externi precum deteriorarea cauzata prin transport, impact si socuri, conditii de mediu nefavorabile sau fenomene naturale.

4.5 Reparatii sau modificari care nu sunt efectuate de agenti de service special pregatiti si autorizati de Miele.

4.6 Deteriorarea accesoriilor non- standard si neutilizarea de parti de schimb sau accesorii originale, autorizate de Miele.

4.7 Spargerea sticlei si lampi defecte.

4.8 Fluctuatiile ale conditilor de alimentare care depasesc tolerantele declarate de producator.

4.9 Neefectuarea lucrarilor de curatare si ingrijire in conformitate cu instructiunile de utilizare.

4.10 Uzura legata de utilizare si uzura normala, cum ar fi scaderea performantei la sarcina a acumulatorilor si componentelor care, conform instructiunilor de utilizare, trebuie inlocuite in mod regulat pe parcursul ciclului de viata al produsului.

5. Protectia datelor

In contextul indeplinirii serviciilor cu clientii, Miele colecteaza si proceseaza date personale. Pentru mai multe informatii depre procesarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa vedeti politica noastra de confidentialtitate a datelor la https://www.miele.ro/c/protectia-datelor-14.htm de pe site-ul nostru.

6. Dreptul de retragere

Aveti dreptul de a va retrage din acest contract in termen de 14 zile fara a oferi niciun motiv. Perioada de retragere va inceta dupa 14 zile calculate de la data incheierii prezentului contract. Pentru a exercita dreptul de retragere, trebuie sa ne informati (Miele Appliances S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr. 3-5, et. 5, sp. de 300 mp, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/3702/2014, avand CIF RO 22053790; 021 352 07 77 /021 352 07 78 si service@miele.ro, www.miele.ro) asupra deciziei de retragere din acest contract printr-o declaratie neechivoca (ex. Scrisoare transmisa prin posta, fax sau email). De asemenea, puteti utiliza modelul anexat de retragere, insa nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul de retragere este sufficient ca sa transmiteti adresa in legatura cu exercitarea dreptului de retragere inainte ca perioada de retragere sa expire.

Efectele retragerii

Daca va retrageti din acest contract, va vom rambursa toate cheltuielile primite de la dumneavoastra, inclusiv costurile cu livrarea (exceptand costurile suplimentare rezultate din alegerea dumneavoastra a unui alt tip de livrare in afara de tipul mai ieftin standard de livrare oferit de noi), fara intarzieri nejustificate si in orice caz nu mai tarziu de 14 zile de la ziua in care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract. Va vom rambursa cheltuielile utilizand aceleasi metode de plata utilizate de dvs. pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care ati convenit in mod expres altfel; in orice caz, nu veti suporta nicio taxa ca urmare a unei astfel de rambursari.

Daca ati solicitat sa incepeti prestarea serviciilor in perioada de retragere, ne veti achita o suma, care este proportionala cu ceea ce v-a fost furnizat pana cand ne veti comunica retragerea dvs. din prezentul contract, in comparatie cu acoperirea integrala a contractului.

Model formular de retragere

(Va rugam sa completati si sa retransmiteti acest formular numai daca doriti sa va retrageti din contract.)

Catre Miele Appliances S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr. 3-5, et. 5, sp. de 300 mp, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/3702/2014, avand CIF RO 22053790 adresa, 021 352 07 77 /021 352 07 78 numerele de telefon, fax si la adresa service@miele.ro, www.miele.ro:

Eu/ Noi (*) va notificam ca eu/ noi (*) ne retragem din contract (*) de vanzare a urmatoarelor produse (*)/ pentru prestarea urmatoarelor servicii (*),

Comandate in data de (*) / primite in data de (*),

Numele consumatorului/ consumatorilor,

Adresa cinsumatorului/ consumatorilor,

Semnatura consumatorului/ consumatorilor (numai daca acest formular este notificat pe fartie),

Data

(*) Stergeti in mod corespunzator. 

 

Garanția extinsă gratuită de 125 de săptămâni este disponibilă numai pentru produsele 125 Gala Edition. Veți găsi un voucher sau un pliant cu informații despre cum să activați garanția extinsă în ambalajul produsului dvs. Pur și simplu scanați codul QR și urmați instrucțiunile.

Garanția extinsă începe imediat după garanția Miele de 2 ani, prelungind-o cu încă 125 de săptămâni. Vă rugăm să rețineți că garanția trebuie activată în termen de 30 de zile de la achiziționarea aparatului prin intermediul aplicației Miele.

Aplicația Miele este disponibilă pentru un dispozitiv mobil (pentru cerințele minime, consultați informațiile furnizate în magazinul de aplicații). Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile cu sistemul Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și de țară.

Se aplică termenii și condițiile garanției extinse. Vă rugăm să consultați mai jos termenii și condițiile complete.

Va multumim pentru activarea Garantiei extinse suplimentare de 125 de saptamani! Garantia suplimentara incepe imediat dupa garantia legala de conformitate Miele, prelungind-o cu inca 125 de saptamani.

Urmatorii termeni contractuali se aplica pentru Garantia Extinsa suplimentara de 125 de saptamani, fara a aduce atingere drepturilor statutare in cazul defectelor si fara a le restrictiona. Afirmarea acestor drepturi statutare este gratuita.

1. Durata si inceputul acoperirii

1.1    Miele Appliances S.R.L. cu sediul in Bucuresti,   sector 1, Piata Presei Libere nr. 3-5, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/3702/2014, avand CIF RO 22053790 asigura o garantie de 2 ani de la data cumpararii unitatii. Cu Garantia Extinsa suplimentara de 125 ani, Miele Appliances S.R.L. acopera costul reparatiei pentru o perioada de inca 125 de saptamani imediat dupa incetarea perioadei de garantie legala. Valabilitatea perioadei de garantie este inscriprionata pe partea din fata a certificatului.

1.2    Documentul privind garantia va va fi furnizat prin e-mail.

1.3    Repararea aparatului sau furnizarea de piese de schimb nu prelungeste perioada contractuala.

2. Conditii

2.1    Aparatul a fost cumparat de la un distribuitor specializat autorizat Miele Appliances S.R.L. sau direct de la Miele intr-o tara din UE (exceptand Republica Irlanda) sau Elvetia.

2.2    La momentul achizitionarii Certificatului de garantie locatia unitatii este in pe teritoriul Romaniei.

2.3    Certificatul de garantie este valabil pentru un singur aparat Miele in fiecare caz si nu este transmisibil.

2.4    Daca se schimba proprietarul sau daca proprietarul se muta la o alta adresa, trebuie sa informeze Miele pentru ca prezentul document privind garantia sa ramana valabil.

2.5    Certificatul de Garantie suplimentara de 125 de saptamani este furnizat gratis pentru modelele definite 125 Gala Edition. Trebuie sa fie activat via Miele App in termen de 30 de zile de la cumpararea paratului. Miele App este un serviciu suplimentar al Miele & Cie. KG.

2.6    Serviciile din cadrul certificatului de garantie vor fi furnizate numai in UE, Regatului Unit, Elvetia si Norvegia.

2.7    Serviciile acoperite de certificatul de garantie pot fi prestate numai de Serviciul Clienti Miele sau un agent de service autorizat de Miele Appliances S.R.L. Serviciul Clienti Miele poate fi contactat via 021352 07 77/ 021352 07 78/ 021352 07 79.

2.8    Se va prezenta bonul de achizitionare al produsului si certificatul de garantie, in cazul in care vor fi solicitate de Miele.  

2.9    Daca clientul nu are dreptul la o reclamatie in temeiul Garantiei Extinse, costurile reparatiilor si ale altor servicii prestate (de exemplu, inspectia dispozitivului) vor fi facturate conform tarifelor aplicabile.

2.10   O unitate cu garantia extinsa este numai pentru uz necomercial.

3. Acoperire si gama

3.1    Defectele aparatului vor fi remediate fara plata in cadrul unei perioade rezonabile de timp fie prin reparare fie prin inlocuire a partilor afectare. Toate costurile ocazionate cu transportul, cu apelarea, manopera si costurile pieselor vor fi suportate de Miele Appliances S.R.L. Piesele sau aparatele schimbate devin proprietatea Miele Appliances S.R.L.

3.2    Daca reparatia aparatului nu  este justificata din punct de vedere economic sau daca reparatia este imposibila, clientului i se va acorda un aparat nou identic sau echivalent. Comunicarea (conectivitatea) cu alte aparate si cu sistemul casnic existent nu poate fi garantata in cazul inlocuirii aparatului. Alternativ, in cazul in care se solicita, se poate rambursa valoarea de piata curenta corespunzatoare a aparatului. In cazul in care Miele ramburseaza valoarea curenta de piata a produsului, certificatul de garantie devine invalid. Daca aparatul este inlocuit, perioada de valabilitate stabilita de certificatul de garantie este transferata noului aparat.

3.3    Certificatul de garantie Extinsa nu acopera alte pretentii pentru daune impotriva Miele Appliances S.R.L., cu exceptia cazurilor care rezulta din neglijenta grava sau voita  a servise-ului tehnic al Miele Appliances SRL sau al service-ului autorizat de Miele Appliances SRL  sau raspunderea care rezulta din vatamari mortale, vatamari fizice sau daune aduse sanatatii.

3.4    Furnizarea de facilitati de operare, consumabile si accesorii nu este acoperita de acest document.

4. Limitari

Certificatul de garantie nu va acoperi costurile pentru reparare in cazul in care vina se datoreaza urmatoarelor:

4.1   Instalarea necorespunzatoare, ex. nerespectarea reglementarile de siguranta relevante si instructiunilor scrise privind utilizarea si instalarea.

4.2   Utilizare si operare improprii, precum utilizarea detergentilor nepotriviti sau substante chimice precum si deteriorare cauzata de absorbtia de lichide, praf de la constructii sau cerneala de toner.

4.3   Un aparat cumparat din alt stat membru UE (excluzand Republica Irlanda) sau Elvetia poate sa nu fie potrivit sau poate fi subiectul unor restrictii ale uzului din cauza specificatiilor tehnice diferite.

4.4   Factori externi precum deteriorarea cauzata prin transport, impact si socuri, conditii de mediu nefavorabile sau fenomene naturale.

4.5   Reparatii sau modificari care nu sunt efectuate de agenti de service special pregatiti si autorizati de Miele.

4.6   Deteriorarea accesoriilor non- standard si neutilizarea de parti de schimb sau accesorii originale, autorizate de Miele.

4.7   Spargerea sticlei si lampi defecte.

4.8   Fluctuatiile ale conditilor de alimentare care depasesc tolerantele declarate de producator.

4.9   Neefectuarea lucrarilor de curatare si ingrijire in conformitate cu instructiunile de utilizare.

4.10 Uzura legata de utilizare si uzura normala, cum ar fi scaderea performantei la sarcina a acumulatorilor si componentelor care, conform instructiunilor de utilizare, trebuie inlocuite in mod regulat pe parcursul ciclului de viata al produsului.

5. Protectia datelor

In contextul indeplinirii serviciilor cu clientii, Miele colecteaza si proceseaza date personale. Pentru mai multe informatii depre procesarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa vedeti politica noastra de confidentialtitate a datelor la https://www.miele.ro/c/protectia-datelor-14.htm de pe site-ul nostru.

6. Dreptul de retragere

Aveti dreptul de a va retrage din acest contract in termen de 14 zile fara a oferi niciun motiv. Perioada de retragere va inceta dupa 14 zile calculate de la data incheierii prezentului contract. Pentru a exercita dreptul de retragere, trebuie sa ne informati (Miele Appliances S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr. 3-5, et. 5, sp. de 300 mp, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/3702/2014, avand CIF RO 22053790; 021 352 07 77 /021 352 07 78 si service@miele.ro, www.miele.ro) asupra deciziei de retragere din acest contract printr-o declaratie neechivoca (ex. Scrisoare transmisa prin posta, fax sau email). De asemenea, puteti utiliza modelul anexat de retragere, insa nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul de retragere este sufficient ca sa transmiteti adresa in legatura cu exercitarea dreptului de retragere inainte ca perioada de retragere sa expire.

Efectele retragerii

Daca va retrageti din acest contract, va vom rambursa toate cheltuielile primite de la dumneavoastra, inclusiv costurile cu livrarea (exceptand costurile suplimentare rezultate din alegerea dumneavoastra a unui alt tip de livrare in afara de tipul mai ieftin standard de livrare oferit de noi), fara intarzieri nejustificate si in orice caz nu mai tarziu de 14 zile de la ziua in care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract. Va vom rambursa cheltuielile utilizand aceleasi metode de plata utilizate de dvs. pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care ati convenit in mod expres altfel; in orice caz, nu veti suporta nicio taxa ca urmare a unei astfel de rambursari.

Daca ati solicitat sa incepeti prestarea serviciilor in perioada de retragere, ne veti achita o suma, care este proportionala cu ceea ce v-a fost furnizat pana cand ne veti comunica retragerea dvs. din prezentul contract, in comparatie cu acoperirea integrala a contractului.

Model formular de retragere

(Va rugam sa completati si sa retransmiteti acest formular numai daca doriti sa va retrageti din contract.)

Catre Miele Appliances S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr. 3-5, et. 5, sp. de 300 mp, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/3702/2014, avand CIF RO 22053790 adresa, 021 352 07 77 /021 352 07 78 numerele de telefon, fax si la adresa service@miele.ro, www.miele.ro:

Eu/ Noi (*) va notificam ca eu/ noi (*) ne retragem din contract (*) de vanzare a urmatoarelor produse (*)/ pentru prestarea urmatoarelor servicii (*),

Comandate in data de (*) / primite in data de (*),

Numele consumatorului/ consumatorilor,

Adresa cinsumatorului/ consumatorilor,

Semnatura consumatorului/ consumatorilor (numai daca acest formular este notificat pe fartie),

Data

(*) Stergeti in mod corespunzator. 

Garanția Miele

1.Termenul de garanţie este de 2 ani, calculat de la data livrarea produsului.

Acumulatorii (bateriile reincarcabile) beneficiaza de 6 (sase) luni garantie de la data  achizitiei,  cu  exceptia  situatiilor  in  care  se  precizeaza  altfel  in  manualul de utilizare.

2. Durata medie de utilizare a produsului este de 20 ani.

4. Cumpărătorul are obligaţia utilizării produsului conform instrucţiunilor prezentate în manualul de utilizare.

5. Cumpărătorul are obligaţia de a păstra certificatul de garanţie, acesta fiind singurul document care, conform legislatiei in vigoare, atestă dreptul de garanţie şi va fi prezentat împreună cu documentul de plată în cazul apariţiei unei defecţiuni.

Drepturile consumatorilor sunt în conformitate cu legislatia nationala si europeana in domeniul protectiei consumatorilor:

 • - O.G. nr. 21/1992 (privind protecţia consumatorilor) republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • - Legea nr. 193/2000 (privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori) republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificată prin O.U.G. nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor;
 • - Legea nr. 296/2004 (privind Codul consumului) republicată, cu modificările și completarile ulterioare;
 • - Legea nr. 245/2004 (privind securitatea generală a produselor) cu modificările și completarile ulterioare;
 • - Legea nr. 363/2007 (privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor) cu modificările și completarile ulterioare;
 • - Ordonanţa de urgenţă nr. 174/2008 (pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor) cu modificările și completarile ulterioare;
 • - O.U.G. nr. 34/2014 (privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • -  O.U.G. nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

6. Pentru reparaţii în perioada de garanţie apelaţi numai la unitatea Service MIELE

7. Perioada de garanţie se prelungeşte cu durata de timp cât aparatul s-a aflat în service.

 

CONDIŢII DE GARANŢIE

1. La fiecare intervenţie unitatea service reţine un talon din certificatul de garanţie.

2. Intervenţiile service în garanţie vor fi soluţionate în max. 15 zile calendaristice de la înregistrarea defecţiunii - de  la  data  la  care  consumatorul  a  adus  la  cunostiinta  vanzatorului/unitatii de service lipsa de conformitate a produsului, termen care  este  stabilit  de  comun  acord,  în  scris,  între  vânzător  şi  consumator, luându-se  în  considerare  natura  şi  complexitatea  produselor,  natura  şi gravitatea  neconformităţii  şi  efortul  necesar  pentru  finalizarea  reparaţiei sau înlocuirii, conform O.U.G.140/2021. Aducerea la starea  de  conformitate  se  face  in  primul  rand  prin  repararea  produsului, exceptand situatia in care produsul este inlocuit in cazul in care neconformitatea s-a constatat in termenul de 30 de zile calendaristice de la incheierea contractului de vanzare- cumparare

3. Consumatorii au dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului, in condițiile legii.

Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.

3.1. Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparaţia sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele.

In cazul in care neconformitatea este remediată prin reparație, perioada de garanţie se prelungeşte cu timpul de nefuncționare al produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința MIELE lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normal către consumator. Pentru situațiile în care neconformitatea a fost remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, termenul de garanție începe să curgă de la data înlocuirii.

4. Toate produsele vor funcţiona la parametrii proiectaţi dacă:

 • - temperatura mediului ambiant va fi de min. 160C;
 • - presiunea gazului metan este de 20 mbari şi 30 mbari pentru GPL (butelie);
 • - presiunea apei şi tensiunea reţelei electrice sunt între limitele impuse de standardele în vigoare

 

5. Drepturile consumatorului sunt prevazute în O.G. nr. 21/1992, Legea nr. 193/2000, , Legea nr. 245/2004, Legea nr. 296/2004, Legea nr. 363/2007, O.U.G. nr. 174/2008, O.U.G. nr. 34/2014, O.U.G. nr. 140/2021, O.U.G. nr. 58/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

 

6. PRODUSELE IŞI PIERD GARANŢIA ÎN URMATOARELE SITUAŢII:

 • - alimentarea cu energie, apă sau gaze a fost facută de către consumator neconform cu specificaţiile aparatului.
 • - produsul a fost deteriorat pe perioada transportului necorespunzător, efectuat de către consumator/ cumpărător.
 • - în interiorul produsului a fost constatată prezenţa corpurilor străine (praf, gândaci sau alte vieţuitoare) care nu sunt datorate Producătorului/ Vânzătorului.
 • - intervenţia în aparat a persoanelor sau service-urilor neautorizate de producător.
 • -produse fara etichete  sau  sigilii  de  garantie  intacte  sau  cu  defecte  cauzate  de  manipulare sau stocare defectuoase, cum ar fi, dar fara a se limita la urmatoarele: crapaturi,  sparturi,  elemente  torsionate,  desprinse  sau  lipsa,  urme  de  arsuri,contact cu lichide, inclusiv pastrarea in conditii de umiditate, etc;
 • - produsul a suferit un şoc termic sau mecanic (lovituri sau cădere) prin utilizarea necorespunzătoare a acestuia.
 • - producătorul nu este răspunzator de daunele provocate produsului de către fenomenele naturale (trăsnete, inundaţii, cutremur) de către incendii sau neglijenţă în utilizarea acestuia.
 • - instalarea defectuoasă a produsului precum şi utilizarea sau operarea greşită a acestuia, prin nerespectarea instrucţiunilor de utilizare din manualul de utilizare dat de către producător.

7. Consumatorul va suporta costurile oricărei solicitări nefondate către service sau dacă aparatul se află în una din situaţiile menţionate la punctul 6.

8. Utilizarea produselor concepute pentru scopuri casnice în regim semiindustrial sau industrial, (folosirea în spaţiile firmelor destinate deservirii unui nr. mare de persoane) duce la scoaterea produsului respectiv din garanţie.

9. Accesoriile produselor şi subansamblele casante nu fac obiectul garanţiei. Consumabilele nu fac obiectul garanției.

ATENŢIE!

PRODUSELE CARE AU FOST PROIECTATE ŞI FABRICATE PENTRU A FI UTILIZATE NUMAI ÎN SCOPURI CASNICE NU POT FI FOLOSITE PENTRU ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, INDUSTRIALE SAU SEMIINDUSTRIALE, RESTAURANTE, BUFETE, CANTINE, SERVICII CĂTRE POPULAŢIE ETC., CU EXCEPŢIA ACELOR PRODUSE CARE FAC PARTE DIN CATEGORIA SEMIPROFESIONALE ŞI PROFESIONALE

Garanția extinsă Miele

Se aplica urmatorii termeni contractuali

1. Durata si inceputul acoperirii

1.1 Miele Appliances S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr. 3-5, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/3702/2014, avand CIF RO 22053790 asigura o garantie de 2 ani de la data cumpararii unitatii.Cu Garantia Extinsa, Miele Appliances S.R.L. acopera costul reparatiilor pentru inca unul, trei sau opt ani imediat dupa incetarea perioadei de garantie legala. Valabilitatea perioadei de garantie este inscriptionata pe partea din fata a certificatului.

1.2 Contractul privind Garantia Extinsa pentru un an se prelungeste automat pentru o perioada de inca 12 (doisprezece) luni pana la 10 (zece) ani dupa cumpararea produsului. Contractul inceteaza automat dupa aceasta perioada. Contractul poate inceta de asemenea, in scris, cu cel putin o luna inainte de sfarsitul perioadei anuale de acoperire din prima zi de valabilitate/zi de reinnoire. Prelungirea automata devine valabila dupa ce clientul a platit factura primita la inceputul perioadei prelungite in timpul acordat pentru plata acesteia.

1.3 O Garantie Extinsa pentru 5 (cinci) ani existenta poate fi prelungita pana la 10 (zece) ani in cadrul perioadei de acoperire.

1.4  Miele este indreptatita sa efectueze ajustari de pret oricand. La achizitionarea unei Garantii Extinse se aplica preturile din lista de preturi valabila la momentul achizitionarii.  Modificarile de pret la Garantia Extinsa pentru un an pot fi notificate in factura anuala.Nu vor fi acordate notificari scrise in avans. Daca factura este platita in cadrul perioadei acordate pentru plata acesteia, se prezuma ca schimbarea de pret a fost acceptata. Daca plata este retinuta, garantia nu se va prelungi. Toate preturile includ taxa pe valoarea adaugata legala.

1.5 Certificatul de Garantie va fi furnizat prin e-mail.

1.6 Repararea aparatului sau furnizarea de piese de schimb nu prelungesc perioada contractuala.

2. Conditii

2.1 Aparatul a fost cumparat de la un distribuitor specializat autorizat sau direct de la Miele Appliances S.R.L. intr-o tara din UE, Regatul Unit, Elvetia sau Norvegia.

2.2 La momentul achizitionarii Garantiei Extinse, locatia unitatii este in pe teritoriul Romaniei.

2.3 Certificatul de garantie este valabil pentru un singur aparat Miele in fiecare caz si nu este transmisibil.

2.4 Miele trebuie sa fie informata in cazul in care proprietarul aparatului se schimba sau in cazul in care proprietarul se muta la o alta adresa, astfel incat certificatul de garantie sa ramana valabil.

2.5 Certificatul de garantie trebuie sa fie inregistrat si utilizat in cadrul termenului de 2 ani de garantie a produsului. Garantia extinsa pentru un an poate de asemenea sa fie obtinuta direct in urma unei verificari efectuata de un technician service Miele asupra produselor care nu sunt mai vechi de 10 (zece) ani.

2.6 Serviciile din cadrul certificatului de garantie vor fi furnizate in cadrul UE, Regatului Unit, Elvetiei si Norvegiei.

2.7 Serviciile acoperite de certificatul de garantie pot fi prestate numai de Serviciul Clienti Miele sau un agent de service autorizat de Miele Appliances S.R.L. Serviciul Clienti Miele poate fi contactat via 021352 07 77/ 021352 07 78/ 021352 07 79

2.8 Se va prezenta bonul de achizitionare al produsului si certificatul de garantie, in cazul in care vor fi solicitate de Miele. 

2.9 Daca clientul nu are dreptul la o reclamatie in temeiul garantiei extinse, costurile reparatiilor si ale altor servicii prestate (de exemplu, inspectia dispozitivului) vor fi facturate conform tarifelor aplicabile.

2.10 O unitate cu garantia extinsa este numai pentru uz necomercial.

2.11 Certificatul de Garantie extinsa nu este valabil pentru producatorii de cafea, masinile de spalat vase ProfiLine, Little Giants si aparatele din gama Miele Professional. Pentru aceste aparate se aplica oferte speciale de servicii.

3. Acoperire si gama

3.1 Defectele aparatului vor fi remediate fara plata in cadrul unei perioade rezonabile de timp fie prin reparare fie prin inlocuire a partilor afectare. Toate costurile ocazionate cu transportul, cu apelarea, manopera si costurile pieselor vor fi suportate de Miele Appliances S.R.L. Piesele sau aparatele schimbate devin proprietatea Miele Appliances S.R.L.

3.2 Daca reparatia aparatului nu  este justificata din punct de vedere economic sau daca reparatia este imposibila clientului i se va acorda un aparat nou identic sau echivalent. Comunicarea (conectivitatea) cu alte aparate si cu sistemul casnic existent nu poate fi garantata in cazul inlocuirii aparatului. Alternativ, in cazul in care se solicita, se poate rambursa valoarea de piata curenta corespunzatoare a aparatului. In cazul in care Miele ramburseaza valoarea curenta de piata a produsului, certificatul de garantie devine invalid. Daca aparatul este inlocuit, perioada de valabilitate stabilita de certificatul de garantie este transferata noului aparat.

3.3 Certificatul de Garantie Extinsa nu acopera alte pretentii pentru daune impotriva Miele Appliances S.R.L., cu exceptia cazurilor care rezulta din neglijenta grava sau intentia din partea agentului de service tehnic comisionat de Miele sau raspunderea care rezulta din vatamari mortale, vatamari fizice sau daune aduse sanatatii.

3.4 Prezentul contract nu asigura furnizarea de consumabile si accesorii.

4. Limitari

Certificatul de Garantie extinsa nu va acoperi costurile pentru reparare in cazul in care vina se datoreaza urmatoarelor:

4.1 Instalarea necorespunzatoare, ex. nerespectarea reglementarile de siguranta relevante si instructiunilor scrise privind utilizarea si instalarea.

4.2 Utilizare si operare improprii, precum utilizarea detergentilor nepotriviti sau substante chimice precum si deteriorare cauzata de absorbtia de lichide, praf de la constructii sau cerneala de toner.

4.3 Un aparat cumparat din alt stat membru UE,  Regatul Unit, Elvetia sau Norvegia poate sa nu fie potrivit sau poate fi subiectul unor restrictii ale uzului din cauza specificatiilor tehnice diferite.

4.4 Factori externi precum deteriorarea cauzata prin transport, impact si socuri, conditii de mediu nefavorabile sau fenomene naturale.

4.5 Reparatii sau modificari care nu sunt efectuate de agenti de service special pregatiti si autorizati de Miele.

4.6 Deteriorarea accesoriilor non- standard si neutilizarea de parti de schimb sau accesorii originale, autorizate de Miele.

4.7 Spargerea sticlei si lampi defecte.

4.8 Fluctuatiile ale conditilor de alimentare care depasesc tolerantele declarate de producator.

4.9 Neefectuarea lucrarilor de curatare si ingrijire in conformitate cu instructiunile de utilizare.

4.10 Uzura legata de utilizare si uzura normala, cum ar fi scaderea performantei la sarcina a acumulatorilor si componentelor care, conform instructiunilor de utilizare, trebuie inlocuite in mod regulat pe parcursul ciclului de viata al produsului.

5. Protectia datelor

In contextul indeplinirii serviciilor cu clientii, Miele colecteaza si proceseaza date personale. Pentru mai multe informatii depre procesarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa vedeti politica noastra de confidentialtitate a datelor la https://www.miele.ro/c/protectia-datelor-14.htm de pe site-ul nostru.

6. Dreptul de retragere

Aveti dreptul de a va retrage din acest contract in termen de 14 zile fara a oferi niciun motiv. Perioada de retragere va inceta dupa 14 zile calculate de la data incheierii prezentului contract. Pentru a exercita dreptul de retragere, trebuie sa ne informati (Miele Appliances S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr. 3-5, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/3702/2014, avand CIF RO 22053790; 021 352 07 77 /021 352 07 78 si service@miele.ro, www.miele.ro) asupra deciziei de retragere din acest contract printr-o declaratie neechivoca (ex. Scrisoare transmisa prin posta, fax sau email). De asemenea, puteti utiliza modelul anexat de retragere, insa nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul de retragere este sufficient ca sa transmiteti adresa in legatura cu exercitarea dreptului de retragere inainte ca perioada de retragere sa expire.

Efectele retragerii

Daca va retrageti din acest contract, va vom rambursa toate cheltuielile primite de la dumneavoastra, inclusiv costurile cu livrarea (exceptand costurile suplimentare rezultate din alegerea dumneavoastra a unui alt tip de livrare in afara de tipul mai ieftin standard de livrare oferit de noi), fara intarzieri nejustificate si in orice caz nu mai tarziu de 14 zile de la ziua in care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract.

Va vom rambursa cheltuielile utilizand aceleasi metode de plata utilizate de dvs. pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care ati convenit in mod expres altfel; in orice caz, nu veti suporta nicio taxa ca urmare a unei astfel de rambursari.

Daca ati solicitat sa incepeti prestarea serviciilor in perioada de retragere, ne veti achita o suma, care este proportionala cu ceea ce v-a fost furnizat pana cand ne veti comunica retragerea dvs. din prezentul contract, in comparatie cu acoperirea integrala a contractului.

Model formular de retragere

(Va rugam sa completati si sa retransmiteti acest formular numai daca doriti sa va retrageti din contract.)

Catre Miele Appliances S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr. 3-5, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/3702/2014, avand CIF RO 22053790 adresa, 021 352 07 77 /021 352 07 78 numerele de telefon, fax si la adresa service@miele.ro, www.miele.ro:

Eu/ Noi (*) va notificam ca eu/ noi (*) ne retragem din contract (*) de vanzare a urmatoarelor produse (*)/ pentru prestarea urmatoarelor servicii (*),

Comandate in data de (*) / primite in data de (*),

Numele consumatorului/ consumatorilor,

Adresa cinsumatorului/ consumatorilor,

Semnatura consumatorului/ consumatorilor (numai daca acest formular este notificat pe fartie),

Data

(*) Stergeti in mod corespunzator.

Serviciul de mentenanta - Service

Se aplica urmatorii termeni si conditii

1. Servicii

1.1  Serviciul de mentenanta - Service este o oferta unica de service si întreținere la domiciliu realizata de persoane calificate, tehnicieni Miele. Acesta da dreptul cumparatorului la o intretinere profesionala, diagnosticare si evaluare a performantei aparatului/ aparatelor electrocasnice Miele specificate in comanda de service de intretinere- service.

1.2  Vizita de mentenanta include de asemenea pe langa curatare, ingrijire si mentenanta a aparatului, o verificare a performantei aparatului electrocasnic cu unelte de diagnostic. Actualizarile de program si software (daca se aplica) si produsele de ingrijire necesare pentru curatarea aparatului/ aparatelor electrocasnice in timpul vizitei de intretinere vor fi furnizate.

1.3  Miele Appliances S.R.L. va programa vizita la domiciliu la o ora si o data convenabile.

1.4  Daca, in afara perioadei de garantie sau raspundere a producatorului pentru defectiuni, in timpul vizitei sunt identificate orice defectiuni sau semne de uzura, reparatiile pot fi efectuate daca acest lucru este dorit de consumator. Costurile pieselor de schimb si lucrarilor necesare vor fi apoi facturate separat, in conformitate cu tarifele aplicabile.

1.5  Daca aparatul / aparatele electrocasnice specificate in comanda de service de mentenanta esueaza sau apar defecte in termen de 12 luni imediat dupa vizita de service de mentenanta, costurile reparatiilor efectuate de tehnicienii Miele vor fi suportate de Miele Appliances S.R.L. („12 luni de acoperire pentru reparații”). Daca repararea aparatului electrocasnic depaseste valoarea economica a acestuia sau daca reparatia este imposibila, clientului i se va furniza un aparat electrocasnic nou identic sau unul echivalent. In mod alternativ, daca se solicita, valoarea de piata curenta corespunzatoare a aparatului electrocasnic poate fi rambursata. In cazul in care valoarea de piata actuala a aparatului electrocasnic este rambursata de catre Miele, „acoperirea pentru reparatii de 12 luni” devine invalida. Daca aparatul este inlocuit, perioada ramasa din acoperirea pentru reparatii de 12 luni este transferata la noua unitate.

1.6  Aparatele electrocasnice nu se califică pentru acoperirea de 12 luni pentru reparații daca:

a) Data de cumparare a aparatului/ aparatelor electrocasnice in cauza este de mai mare de 10 ani,

b) Lucrarile de reparatii necesare in conformitate cu 1.4 nu au fost efectuate.

2. Conditii

2.1 Serviciul de mentenanta - Service se aplica numai gamei de electrocasnice domestice Miele,  operand intr-un mediu domestic, indiferent de data achizitiei.

2.2 Disponibilitatea serviciului de mentenanta depinde de instalarea si functionarea corecta a aparatului / aparatelor in conformitate cu instructiunile de instalare si operare care insotesc fiecare produs.

2.3  Serviciul de mentenanta - Service este prestat numai in Romania.

3. Plata

3.1   Se aplica preturile serviciilor de mentenanta - service, asa cum sunt specificate in lista de preturi la plasarea comenzii.

3.2  Plata integrala a pretului este datorata si platibila la data finalizarii serviciului.

3.3  In cazul in care consumatorul nu este prezent sau disponibil la ora si data convenite pentru vizita de mentenanta- service, Miele Appliances S.R.L. isi rezerva dreptul de a factura costurile complete.

4. Limitari

4.1.  Serviciul de mentenanta - Service nu acopera urmatoarele:

   a) Reparatia unui / unor aparat / aparate electrocasnice Miele in cazul in care un defect este evident la momentul efectuarii vizitei de intretinere,

   b) Servicii suplimentare, cum ar fi reparatii (se vor factura separat in conformitate cu tarifele aplicabile),

   c)  Produsele de curatat pentru masina de spalat si masina de spalat vase, precum si produsele de ingrijire Miele in plus fata de 1.2 pentru utilizare ulterioara de către consumator,

   d) Acoperire pentru daune cauzate de utilizare gresita (inclusiv neintretinerea, intretinerea sau utilizarea cu grija adecvata), neglijenta, accident sau uzura normala,

   e) Curatarea si ingrijirea in cazul in care aparatul / aparatele electrocasnice au fost neglijate si neingrijite conform instructiunilor de utilizare (inclusiv curatarea interiorului cuptoarelor combinate cu abur incorporate si cuptoarelor de perete compacte incorporate cu cuptor cu microunde),

   f)  Gama de Produse electrocasnice Miele Profesional sau de electrocasnice Miele Domestic operate intr-un mediu comercial.

5. Raspundere

Serviciul de mentenanta nu acopera alte pretentii pentru daune impotriva Miele Appliances S.R.L., cu exceptia cazurilor rezultate din neglijenta grava sau intentionata din partea agentului de serviciu tehnic insarcinat de Miele Appliances S.R.L. sau raspunderea rezultata din vatamari mortale, vatamari fizice sau daune aduse sanatatii.

6. Protectia datelor

In contextul indeplinirii serviciilor pentru clienti, Miele colecteaza si proceseaza date cu caracter personal. Pentru mai multe informatii in legatura cu procesarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa vizitati sectiunea, la https://www.miele.ro/c/protectia-datelor-14.htm

7. Dreptul de retragere

Aveti dreptul sa va retrageti din acest contract in termen de 14 zile fara a furniza niciun motiv. Perioada de retragere va expira dupa 14 zile de la data incheierii contractului. Pentru a va exercita dreptul de retragere, trebuie sa informati Miele Appliances S.R.L. Romania cu sediul in Bucuresti, str. Piata Presei nr. 3-5, Clădirea City Gate Turnul Sudic, et. 5, sp. de 300 mp. , telefon [...], fax [...], email [...] in legatura cu decizia dumneavoastra de a va retrage din acest contract printr-o declaratie neechivoca (ex. Scrisoare trimisa prin posta, fax, sau email). Puteti folosi modelul de retragere din anexa, insa nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient ca sa ne transmiteti comunicarea referitoare la exercitarea dreptului de retragere inainte ca perioada de retragere sa expire.

Efectele retragerii

Daca va retrageti din prezentul contract, va vom rambursa toate platile pe care le-am primit de la dumneavoastra, inclusiv costurile cu livrarea (cu exceptia costurilor suplimentare rezultand din optiunea dumneavoastra de livrare altul decat cel mai putin costisitor tip de livrare standard oferit de noi), fara intarzieri nejustificate si in orice caz nu mai tarziu de 14 zile de la data la care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind acelasi mijloc de plata pe care l-ati folosit pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care ati convenit in mod expres altfel; in orice caz, nu veti suporta taxe ca urmare a unei astfel de rambursari. Daca ati solicitat sa incepeti prestarea serviciilor in perioada de retragere, ne veti plati o suma proportionala cu ceea ce v-a fost furnizat pana cand ne veti comunica retragerea dvs. din prezentul contract, in comparatie cu acoperirea integrala a contractului.

Formular de retragere- model

(Va rugam sa completati si sa returnati acest formular daca doriti sa va retrageti din contract.)

-- Catre Miele Appliances S.R.L. Romania, cu sediul in Bucuresti, str. Piata Presei nr. 3-5, Clădirea City Gate Turnul Sudic, et. 5, sp. de 300 mp. , telefon [...], fax [...], email [...]:

-- Eu/ Noi (*) declar/ declaram ca eu/ noi ma retrag / ne retragem din contractul de vanzare cumparare al urmatoarelor bunuri (*) / de prestari servicii (*),

-- Comandate in data (*)/ primite in data (*),

-- Numele consumatorului/ consumatorilor (*),

-- Adresa consumatorului/ consumatorilor (*),

-- Semnatura consumatorului/ consumatorilor (numai daca notificarea privind rezilierea este printata),

-- Data

(*) Stergeti in mod corespunzator

Sfarsitul informatiilor de revocare.

Teremeni si conditii generale pentru Reparatorii Profesionisti Miele

1. Scopul aplicarii, limba, salvarea textului

1.1 Termenii si conditiile generale pentru Reparatorii Profesionisti (Termeni) se vor aplica pentru:
    1.   folosirea Site-ului, sectia Miele Reparatori Profesionali.
    2.   cumpararea si/ sau comandarea de (1) piese de schimb pentru Reparatorii Profesionisti (Piese), (2) software sau alte produse digitale Miele pentru Reparatorii Profesionisti (Produse Digitale) si (3) accest gratuit si cu plata la informatiile pentru Reparatorii Profesionisti privind repararea si mentenanta (Servicii) prin intermediul Magazinului. 

1.2 Noi suntem MIELE APPLIANCES SRL, societate comerciala cu sediul înregistrat în Bucuresti, Piata Presei Libere, nr 3-5, cladirea City Gate, Turnul Sudic, et. 5, sp. de 300 m.p., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3702/2014, avand codul fiscal RO22053790. 

1.3 Comenzile pot fi plasate numai de catre dumneavoastra, in calitate de Reparator Profesionist, care detineti calitatea de operator comercial in sensul art. 2 din O.G. nr. 21/1992 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau caliatatea de entitate publica sau privata in sensul art. 189 Cod Civil- in orice caz, sub nicio forma aceea de consumator in sensul art. 2 din O.G. nr. 21/1992 republicata, cu modificarile ulterioare (Reparator Profesionist sau Dumneavoastra). Veti accepta prezentii Termeni si Conditii ale Reparatorilor Profesionisti. 

1.4 Acesti Termeni si Conditii vor fi executati in limba Romana si Engleza. In cazul in care exista diferente intre versiunea in limba Romana si cea Engleza, versiunea in limba Romana va prevala. 

1.5 Va rugam cititi cu atentie acesti Termeni inainte de a efectua comanda catre noi. Acesti Termeni va vor dezvalui cine suntem, cum va furnizam Piesele, Produsele Digitale si Serviciile, cum dumneavoastra si noi putem schimba sau inceta contractul, ce este de facut in cazul in care exista o problema si alte informatii importante. Daca condiserati ca exista o gresala in prezentii Termeni, va rugam sa ne contactati pentru a discuta. Acesti Termeni sunt disponibili in Magazin si online pe siteul miele.ro. Puteti revizui acesti Termeni si comenzile anterioare in contul dumneavoastra din Magazin. De asemenea, puteti revizui, downloada, salva si printa Termenii de pe aceasta pagina. 
 

2. Conditii preliminare pentru utilizarea Magazinului

Contul de client

2.1 Va trebui sa va inregistrati si sa va faceti un cont pentru Magazin, pentru a putea utiliza Magazinul. Dupa ce va introduceti datele, puteti finaliza procesul de inregistrare prin apasarea butonului „Inregistrare” si o aplicatie de inregistrare va fi automat transmisa catre Miele. Decizia referitoare la acceptarea inregistrarii dumneavoastra este numai la discretia Miele. Miele are dreptul de a solicita Reparatorilor Profesionisti sa demonstreze ca (i) Reparatorul Profesionist are competenta tehnica sa repare aparate electrocasnice domestice si ca respecta legislatia referitoare la repararea echipamentelor electronice din Statele Membre in care isi desfasoara activitatea; si (ii) Reparatorul Profesionist detine o polita de asigurare care acopera datorii rezultate din activitatea sa, indiferent daca acest lucru este cerut de statul membru. Miele va accepta sau refuza inregistrarea in termen de (5) zile lucratoare de la data solicitarii. Daca Miele accepta inregistrarea aplicatiei, Miele va va confirma inregistrrarea cu succes in Magazin sau prin intermediul e-mail. Odata cu inregistrarea cu succes, va fi creat un cont pentru dumneavoastra si va puteti loga folosind datele dumneavoastra de acces (adresa e-mail si parola). 

 

Alte cerinte preliminare

2.2 Pentru a folosi Produsele noastre Digitale/ sau Serviciile, threbuie sa va asigurati ca indepliniti toate conditiile prealabile stipulate pentru respectivele prduse Digitale sau Servicii. Veti regasi toate conditiile prealabile specifice pentru Produse digitale si/ sau Servicii in descrierea pentru respectivele Produse Digitale sau Servicii. 
 

3. Incheierea Contractului si Corectarea greselilor de introducere

Valabilitatea Pieselor, Produselor Digitale si Serviciilor in Magazin nu consituie o oferta obligatorie din punct de vedere juridic, ci o invitatie de a plasa o comanda. Puteti adauga orice Piesa, Produs Digital si/ sau Serviciu in cosul de cumparaturi virtual prin apasarea pe butonul „adauga in cosul de cumparaturi”, fara a face o oferta de a cumpara. Piesele, Produsele Digitale si Serviciile selectate pot fi verificate si schimbate oricand. Inainte de a plasa comanda, puteti adauga Piese, Produse Digitale si Servicii in cosul de cumparaturi sau sa le inlaturati, prin selectarea butonului de stergere din cos, astfel stergandu-le din cosul de cumparaturi. Comanda dumneavoastra pentru Piese, Produse Digitale si Servicii listata in comanda de pe site va fi obligatorie odata ce veti apasa pe butonul „Cumpara” sau „Cupmara cu obligatia de plata”. Acceptarea comenzii din partea noastra va avea loc cand va vom transmite un email de acceptare sau sau trimitandu-va o confirmare separata de comanda in termen de cel tarziu cinci zile de la comanda dvs., moment in care se la incheia un contract intre dumneavoastra si noi. 
 

4. Piese, Produse Digitale si Servicii

Notiuni Generale

4.1 Veti gasi detalii despre Piesele, Produsele si Serviciile Digitale respective, inclusiv informatii despre termenii de licenta/serviciu respectiv pentru Produsele si Serviciile Digitale si cerintele prealabile specifice pentru Produsul sau Serviciul Digital respectiv in Descrierea Produsului/Serviciului Digital, asa cum este disponibila in Magazin.
4.2 Imaginile Pieselor, Produselor Digitale si Serviciilor din Magazinul nostru sunt doar cu titlu ilustrativ. Desi am depus toate eforturile pentru a afisa culorile cu acuratete, nu putem garanta ca afisarea culorilor pe un dispozitiv reflecta cu acuratete culoarea Pieselor, Produselor si Serviciilor Digitale. Piesa, produsul digital sau serviciul dvs. pot diferi usor de acele imagini.

Piese

4.3 Aveti voie sa achizitionati Piese si sa utilizati si sa distribuiti astfel de Piese sau sa puneti astfel de Piese la dispozitia oricarei terte parti doar pentru a presta servicii in cadrul unui contract de service cu clientul dumneavoastra. Pentru a evita orice dubiu, se va clarifica faptul ca orice distributie comerciala a Pieselor si orice alta exploatare comerciala a Pieselor in afara domeniului de aplicare mentionat mai sus este in mod expres interzisa.

4.4 Miele isi pastreaza dreptul de proprietate asupra pieselor livrate pana la primirea tuturor platilor care decurg din sau in legatură cu relatia de afaceri dintre dvs. Si Miele. Daca nu respectati termenul de plata, Miele va avea dreptul de a intra in posesia si de a utiliza Piesele livrate la expirarea unei perioade adecvate stabilite de  Miele. Profitul din exploatare va fi creditat pentru datoriile Dvs. restante, deducand cheltuielile corespunzatoare pentru exploatare. Puteti utiliza si vinde Piese numai in cursul activitatii Dvs. obisnuite si in conformitate cu prevederile stabilite in sectiunea 4.3 de mai sus. Nu veti avea dreptul sa gajati Parti sau sa le utilizati pentru a garanta pretentiile tertilor. Prin prezenta ii atribuiti Miele toate pretentiile care decurg din vanzarea pieselor catre terti, in valoarea pieselor deja livrate catre dvs. Miele declara ca accepta aceasta atribuire. In cazul in care valoarea totala a dobanzii de garantie Miele depaseste valoarea tuturor creantelor garantate cu mai mult de douazeci (20) %, orice surplus al acestor garantii va fi eliberat la cererea dvs. Va trebui sa notificati de indata Miele in cazul in care Partile sunt sau vor fi gajate sau revendicate in alt mod de catre orice terta parte. Veti fi responsabil pentru toate costurile si cheltuielile suportate de Miele in legatura cu o acțiune de catre terti impotriva executarii in conformitate cu art. 888 din Codul de procedură civil (art. 888 RO).

4.5 Miele garanteaza ca Piesele indeplinesc toate specificatiile expres stabilite de Miele la momentul cand riscul de pierdere sau deteriorare a unor astfel de Piese va trece la dumneavoastra. In cazul in care o Piesa nu indeplineste semnificativ specificatiile mentionate in mod expres de Miele („Defecta”), Miele va - sub rezerva respectarii de catre dumneavoastra a obligatiilor de notificare stabilite mai jos - la discretia sa rezonabila, sa repare Piesa care are un Defect sau inlocuiasca Piesa cu o Piesa reconditionata. Daca Miele nu poate remedia defectul dupa (2) incercari, sunteti indreptatit sa incetati respectiva comanda a Piesei defecte. Sunteti obligat sa inspectati Piesele livrate imediat la primirea acestora. Aveti dreptul sa solicitati remedii datorita livrarii unei Piese cu defect numai daca notificati Miele in scris fara intarziere. Notificarea unor astfel de revendicari va fi luata in considerare fara intarziere atunci cand acestea vor fi depuse in termen de doua (2) saptamani de la livrare. Defectele ascunse trebuie notificate in scris fara intarziere la descoperirea lor, insa, in orice caz, in cel mult douasprezece (12) luni de la primirea livrarii Piesei respective. Daca nu furnizati o notificare adecvata si in timp util, raspunderea noastra pentru remediile neraportate este exclusa. Sectiunea 10 va ramane neafectata.
Folosirea Produselor Digitale si a Acorduri de licenta pentru utilizatorul final

4.6  In general, oferim Produsele noastre digitale pe baza unui termen de licenta fix de o (1) luna sau douasprezece (12) luni, sub rezerva comenzii Dvs. si a platii corespunzatoare a taxelor de licenta percepute pentru Produsul Digital si respectarea stricta a acestor Termeni, Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA) care este disponibil pe paginile Produselor digitale respective si care trebuie acceptat pentru a utiliza Produsele digitale si toate legile aplicabile. Termenul fix al licentei pentru Produsul Digital respectiv va expira automat la sfarsitul termenului. Cu toate acestea, sunteți liber sa comandati din nou Produsul Digital in Magazin, avand in vedere ca Produsul Digital este inca disponibil.
Folosirea Serviciilor si Termenii de service

4.7 Cu exceptia cazului in care se stipuleaza altfel in acesti Termeni sau in descrierile Serviciului respectiv sau in care s-a convenit in mod expres intre Dvs. și noi, va oferim Serviciul respectiv (= drept limitat, neexclusiv, revocabil si netransferabil de a accesa Informatiile de Reparatie si Intretinere) pentru suma convenita de (1) utilizator numit, sub rezerva comenzii Dvs. si a platii corespunzatoare a taxelor percepute pentru Servicii si respectarea stricta a acestor Termeni si a tuturor legilor aplicabile.

4.8 In general, oferim Serviciile noastre pe baza unui termen fix al serviciului de o (1) luna sau douasprezece (12) luni. Termenul dumneavoastra fix de serviciu pentru Serviciul respectiv va expira automat la sfarsitul perioadei. Cu toate acestea, sunteti liber sa recomandati Serviciul in Magazin, avand in vedere ca Serviciul este inca disponibil.

4.9 Recunoasteti si sunteti de acord cu urmatoarele restrictii si garantati ca nu veti incuraja sau facilita niciun tert sa incalce aceste restrictii.

      4.9.1. Nu veti distribui, vinde, inchiria sau in alt mod, licentiati sau sublicentiati Serviciile fara aprobarea noastra prealabila;
      4.9.2. Nu veti utiliza Serviciile cu mai multi utilizatori asa cum vi se permite;
      4.9.3. Nu veti utiliza Serviciile in scopuri ilegale sau in niciun fel care ar putea incalca acesti Termeni sau orice lege aplicabila;
      4.9.4. Nu veti transmite niciun malware, defecte sau orice alte elemente de natura distructiva sau orice alte elemente care ar putea ameninta Serviciile sau orice alte produse si/sau servicii puse la dispozitie de catre Miele, la orice servere sau retele conectate cu orice produse si/sau servicii puse la dispozitie de Miele;
      4.9.5. Nu trebuie sa traduceti, sa decompilati, sa copiati, sa nu creati lucrari derivate sau sa modificati in alt mod Serviciile.

 

5. Activarea Produselor si Serviciilor Digitale 

Dupa acceptarea comenzii dvs., Produsul si/sau Serviciul Digital va fi activat pentru utilizarea dvs. In ceea ce priveste Produsele noastre Digitale, veti primi un link de unde puteti gasi si descarca fisierele de instalare pentru Produsul Digital respectiv.
 

6. Termeni, Conditii si Perioada de livrare a Pieselor

6.1 Livrarea este efectuata de partenerii nostri externi de livrare. Termenele de livrare pentru piesele individuale sunt pe pagina de finalizare a comenzii.

6.2 Vom expedia piesele dupa acceptarea comenzii dvs. Perioada de livrare incepe din prima zi lucratoare de la acceptarea comenzii dumneavoastra.

6.3 Efectuam livrari numai in Romania.

6.4 Daca suntem impiedicati sa executam comanda din cauza grevei, blocajului, fortei majore, lipsei fortei de munca fara culpa, intarzierilor imprevizibile ale subfurnizorilor, interventiilor autoritatilor, actiunilor imprevizibile ale tertilor care nu actioneaza in numele nostru, conditii tehnice dincolo de controlul nostru si orice alte evenimente care sunt imprevizibile si dincolo de responsabilitatea noastra, termenele de livrare vor fi considerate ca fiind prelungite pana la durata impedimentului. Va vom informa fara intarziere despre inceputul si sfarsitul oriarui astfel de impediment. Daca impedimentul intarzie livrarea cu mai mult de o luna,  apartile vor avea dreptul de a inceta contractul cu privire la Partile afectate de neindeplinirea obligatiei de livrare.

6.5 Daca, in cazuri excepționale, un articol nu ar trebui să fie disponibil din stoc, va vom informa imediat si va vom informa cu privire la o data programata de livrare sau va vom propune sa furnizam o piesa comparabila. In cazul in care nu sunteti de acord cu acea data de livrare sau nu doriti sa primiti livrarea unei piese comparabile, achizitia va fi anulata si va va rambursa orice sume deja platite in cazul in care acestea au fost platite.
 

7. Preturi si Mijloace si Conditii de Plata

7.1 Inregistrarea si utilizarea Magazinului, precum si unele Servicii specifice sunt gratuite.

7.2 Preturile declarate pentru Piesele noastre, Produsele Digitale si Serviciile platibile pe paginile de produse si servicii din Magazin sunt preturi nete, excluzand TVA-ul legal si fara costuri de livrare. Puteti vedea costurile de livrare din pagina de check-out. Costurile de livrare sunt indicate pe pagina de check-out, langa cotatia de pret.

7.3 Preturile declarate pentru produsele si serviciile noastre digitale sunt definite ca plati unice.

7.4 Aveti de ales intre urmatoarele mijloace de plata: Factura.

7.5 Dacă optati pentru plata prin factura, veti primi o factura dupa incheierea contractului respectiv. Facturile sunt datorate pentru plata in termen de paisprezece (14) zile de la primirea facturii.

7.6 Sunteti obligat sa asigurati valabilitatea metodei de plata alese de dvs. si sa pastrati datele de plata actualizate.

7.7 Nu veti avea dreptul sa compensati nicio plata din conturile noastre de creanta, cu exceptia cazului in care cererile dvs. reconventionale au fost stabilite legal sau nu sunt contestate. Veti avea, de asemenea, dreptul de a compensa platile din conturile noastre de incasat daca depuneti notificari de viciu sau pretentii reconventionale din acelasi contract de cumparare, in termen de […] zile. 
 

8. Confidentialitatea datelor

8.1 Pentru procesarea comenzii, colaboram cu diverse companii, de exemplu, responsabile cu procesarea platilor si logistica. In acelasi timp, ne asiguram ca partenerii nostri respecta prevederile aplicabile si in ceea ce priveste confidentialitatea datelor.

8.2 În funcțte de modul de plata selectat, tranzactia de plata a comenzilor de cumparare se va realiza prin interventia unui furnizor de servicii competent, daca este necesar.

8.3 Pentru informatii mai detaliate despre confidentialitatea datelor, va rugam sa consultati Declaratia noastra de confidentialitate a datelor.
 

9. Rezervarea modificarilor

Putem, la discretia noastra, sa modificam si/sau sa suplimentam domeniul de aplicare al Produselor si Serviciilor noastre digitale in orice moment, cu efect viitor, in scopul dezvoltarii ulterioare a Produselor si Serviciilor noastre digitale si din motive de securitate, cu exceptia cazului in care acest lucru este nerezonabil pentru dvs. Va vom informa in timp util despre orice modificare a Produselor si Serviciilor noastre digitale prin e-mail sau in Magazin daca si in masura in care o modificare are un impact semnificativ asupra domeniului de aplicare a Produsului si/sau Serviciului nostru digital.
 

10. Limitarea raspunderii

MIELE VA RASPUNDE PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE CU INTENTIE, NEGLIGENTA, GRAVE SAU GRESIT INTENTIONATE SI IN CONFORMITATE CU DISPOZITII PREVAZUTE DE LEGEA ROMANA CU PRIVIRE LA RASPUNDEREA PENTRU PRODUS PRIVIND PRODUSE Defecte. IN CAZ DE NEGLIGENTA USOARA SAU MINORA, MIELE VA RASPUNDE NUMAI PENTRU DAUNE PENTRU VIATA, SANATATE SAU VATAMARI CORPORALE. IN TOATE CELALALTE CAZURI DE NEGLIGENTA USOARA SAU MINORA, MIELE VA FI RESPONSABIL IN MASURA IN CARE MIELE INCALCA O OBLIGATIE CARE ESTE ESENTIALA PENTRU IMPLEMENTAREA CORECTA A ACESTOR TERMENI SI A ORICARUI ACORD ULTERIOR INCHEIAT IN BAZA ACESTOR TERMENI, SAU ORICE ALTA INTELEGERE INCHEIATA SUB ACESTI TERMENI SI PE CARE VA BAZATI SAU V-ATI BAZA IN MOD NORMAL – IN ACEST CAZ, RASPUNDEREA MIELE FATA DE DVS. VA FI LIMITATA LA DAUNA TIPICA PREVIZIBILA PREVAZUTA IN ACESTI TERMENI. SUNT EXCLUSE ALTE RECLAMATII PENTRU DAUNE CAUZATE DIN NEGLIGENTA USOARĂ SAU MINORA. 


11. Separabilitate

Fiecare dintre paragrafele acestor Termeni opereaza separat. Daca orice instanta sau autoritate relevanta decide ca oricare dintre ele este ilegala, paragrafele ramase vor ramane in vigoare.

 
12. Legea aplicabila

Se va aplica legea romana cu exceptia Conventiei Natiunilor Unite privind Contractele de Vanzare Internationala de Bunuri (CISG). Locul exclusiv de jurisdictie pentru toate litigiile care decurg din sau in legatura cu acesti Termeni vor fi instantele de la sediul Miele.

EULA pentru Reparatorii Profesionist

Testate până la echivalentul a 20 de ani de utilizare

În faza de dezvoltare a seriei de produse menționate mai jos, Miele a efectuat teste de anduranță dure simulând utilizarea medie pentru o perioadă de 20 de ani într-o gospodărie obișnuită. Volumul și durata testelor sunt descrise mai jos. Aceasta nu reprezintă nicio asigurare sau nicio garanție a rezistenței produsului comercializat pentru o perioadă de 20 de ani. Fără a aduce atingere testării în timpul fazei de dezvoltare, mașinile individuale pot necesita întreținere ocazională sau pot necesita repararea sau înlocuirea componentelor centrale. În acest scop, se aplică dispozițiile legale privind garanția și – acolo unde este cazul – prevederi suplimentare referitoare la garanția produsului în condițiile generale de vânzare pentru produsul Miele.

MAȘINI DE SPĂLAT

MIELE a testat modele de dezvoltare și componente centrale în faza de dezvoltare a mașinii de spălat din seria W 1 (modele cu încărcare frontală) în teste de anduranță dure. Scopul acestor teste efectuate de MIELE este acela de a simula utilizarea medie pentru o perioadă de 20 de ani.
Determinarea condițiilor de testare pentru testele de aduranță se bazează pe obiceiurile consumatorului mediu cunoscute din studii și observații. MIELE utilizează un total de 5000 cicluri de spălare cu diferite programe ca bază. Această valoare corespunde cu 5 cicluri de spălare pe săptămână cu utilizare timp de 50 de săptămâni pe an timp de 20 de ani. Cerințele rezultate de aici au fost transformate în condiții de testare. În plus față de condițiile de testare exacte, aceste valori includ numărul de articole testate pentru a obține rezultate de testare fiabile statistic.
Aceste teste efectuate de MIELE în faza de dezvoltare sunt monitorizate de angajații noștri. Rezultatele corespunzătoare sunt înregistrate și evaluate de noi. Gama de mașini de spălat nu este lansată înainte ca rezultatele testelor să îndeplinească criteriile specificate pentru fiabilitatea respectivei game de mașini de spălat.
Testele efectuate de MIELE „Până la echivalentul a 20 de ani de utilizare“ se bazează pe un concept autotcuprinzător, care a fost implementat de instrucțiunile de utilizare, instrucțiunile de testare în laborator și standarde suplimentare în fabrică. Acest concept a fost revizuit ca parte a unui studiu de stabilitate operațională, având ca rezultat faptul că acest concept este complet, de ultimă oră și, cu această abordare, este posibilă testarea mașinilor de spălat pentru o durată de viață de 20 de ani pe baza unei utilizări medii într-o gospodărie medie (Institutul Fraunhofer, Expertiza LBF–Nr. 307049).
Aceasta nu reprezintă nicio asigurare sau nicio garanție a rezistenței mașinilor noastre de spălat comercializate pentru o perioadă de 20 de ani. Fără a aduce atingere testării în timpul fazei de dezvoltare, mașinile individuale pot necesita întreținere ocazională sau pot necesita repararea sau înlocuirea componentelor centrale. În acest scop, se aplică dispozițiile legale privind garanția și – acolo unde este cazul – prevederi suplimentare referitoare la garanția produsului în condițiile generale de vânzare pentru produsul Miele.

MAȘINI DE SPĂLAT VASE

MIELE a testat modele de dezvoltare și componente principale în faza de dezvoltare a mașinii de spălat vase din seria G 7000 în teste de anduranță dure. Scopul acestor teste efectuate de MIELE este acela de a simula utilizarea medie pentru o perioadă de 20 de ani.
Determinarea condițiilor de testare pentru testele de aduranță se bazează pe obiceiurile consumatorului mediu cunoscute din studii și observații. MIELE utilizează un total de 5600 cicluri de spălare vase cu diferite programe ca bază. Această valoare corespunde cu 5,6 cicluri de spălare vase pe săptămână cu utilizare timp de 50 de săptămâni pe an (280 de cicluri) timp de 20 de ani. Cerințele rezultate de aici au fost transformate în condiții de testare. În plus față de condițiile de testare exacte, aceste valori includ numărul de articole testate pentru a obține rezultate de testare fiabile statistic.
Aceste teste efectuate de MIELE în faza de dezvoltare sunt monitorizate de angajații noștri. Rezultatele corespunzătoare sunt înregistrate și evaluate de noi. Gama de mașini de spălat vase nu este lansată înainte ca rezultatele testelor să îndeplinească criteriile specificate pentru fiabilitatea respectivei game de mașini de spălat vase.
Testele efectuate de MIELE „Până la echivalentul a 20 de ani de utilizare“ se bazează pe un concept autotcuprinzător, care a fost implementat de instrucțiunile de utilizare, instrucțiunile de testare în laborator și standarde suplimentare în fabrică. Acest concept a fost revizuit ca parte a unui studiu de stabilitate operațională, având ca rezultat faptul că acest concept este complet, de ultimă oră și, cu această abordare, este posibilă testarea mașinilor de spălat vase pentru o durată de viață de 20 de ani pe baza unei utilizări medii într-o gospodărie medie (Institutul Fraunhofer, Expertiza LBF–Bericht Nr. 308595 – ExG. aprilie 2019).
Aceasta nu reprezintă nicio asigurare sau nicio garanție a rezistenței mașinilor noastre de spălat vase comercializate pentru o perioadă de 20 de ani. Fără a aduce atingere testării în timpul fazei de dezvoltare, mașinile individuale pot necesita întreținere ocazională sau pot necesita repararea sau înlocuirea componentelor centrale. În acest scop, se aplică dispozițiile legale privind garanția și – acolo unde este cazul – prevederi suplimentare referitoare la produs

HOTE

MIELE a testat hote în teste de anduranță dure în faza de dezvoltare a gamei. Scopul acestor teste efectuate de MIELE este acela de a simula utilizarea medie a principalelor funcții ale hotelor pentru o perioadă de 20 de ani.
Determinarea condițiilor de testare pentru testele de aduranță se bazează pe obiceiurile consumatorului mediu cunoscute din studii și observații. MIELE utilizează un total de 7000 de ore de funcționare cu diferite setări de viteză ca bază. Această valoare corespunde cu 7 ore de utilizare pe săptămână cu utilizare timp de 50 de săptămâni pe an timp de 20 de ani. Cerințele rezultate de aici au fost transformate în condiții de testare. În plus față de condițiile de testare exacte, aceste valori includ numărul de articole testate pentru a obține rezultate de testare fiabile statistic.
Aceste teste efectuate de MIELE în faza de dezvoltare sunt monitorizate de angajații noștri. Rezultatele corespunzătoare sunt înregistrate și evaluate de noi. Gama de hote nu este lansată înainte ca rezultatele testelor să îndeplinească criteriile specificate pentru fiabilitatea respectivei game de hote.
Testele efectuate de MIELE „Până la echivalentul a 20 de ani de utilizare“ se bazează pe un concept autotcuprinzător, care a fost implementat de instrucțiunile de utilizare, instrucțiunile de testare în laborator și standarde suplimentare în fabrică. Acest concept a fost revizuit ca parte a unui studiu de stabilitate operațională, având ca rezultat faptul că acest concept este complet, de ultimă oră și, cu această abordare, este posibilă testarea funcțiilor principale ale hotelor pentru o durată de viață de 20 de ani pe baza unei utilizări medii într-o gospodărie medie (Institutul Fraunhofer, Expertiza LBF–Bericht Nr. 308005 – ExD).
Aceasta nu reprezintă nicio asigurare sau nicio garanție a rezistenței hotelor noastre comercializate pentru o perioadă de 20 de ani. Fără a aduce atingere testării în timpul fazei de dezvoltare, produsele individuale pot necesita întreținere ocazională sau pot necesita repararea sau înlocuirea componentelor centrale. În acest scop, se aplică dispozițiile legale privind garanția și – acolo unde este cazul – prevederi suplimentare referitoare la garanția produsului în condițiile generale de vânzare pentru produsul Miele

CUPTOARE

MIELE a testat componentele centrale ale gamei de cuptoare H 7000 în teste de anduranță dure în faza de dezvoltare. Scopul acestor teste efectuate de MIELE este acela de a simula utilizarea medie a principalelor funcții ale cuptoarelor și cuptoarelor cu microunde pentru o perioadă de 20 de ani.
Determinarea condițiilor de testare pentru testele de aduranță se bazează pe obiceiurile consumatorului mediu cunoscute din studii și observații. MIELE utilizează un total de 2160 de ore de utilizare în ceea ce privește cuptoarele, și un total de 3160 ore de utilizare în ceea ce privește cuptoarele cu funcție de microunde în diverse moduri de utilizare. Aceste valori corespund cu 108 ore de utilizare a cuptorului pe an și 158 de ore de funcționare pe an a cuptorului cu funcție de microunde (108 h de utilizare cuptor și 50 h utilizare a funcției de microunde). În plus, sunt luate în considerare 3 cicluri de piroliză. Cerințele rezultate de aici au fost transformate în condiții de testare. În plus față de condițiile de testare exacte, aceste valori includ numărul de articole testate pentru a obține rezultate de testare fiabile statistic.
Aceste teste efectuate de MIELE în faza de dezvoltare sunt monitorizate de angajații noștri. Rezultatele corespunzătoare sunt înregistrate și evaluate de noi. Gama de cuptoare nu este lansată înainte ca rezultatele testelor să îndeplinească criteriile specificate pentru fiabilitatea componentelor principale ale cuptoarelor. Componentele centrale sunt toate necesare pentru utilizarea corespunzătoare a funcțiilor principale respective ale produsului.
Testele efectuate de MIELE „Până la echivalentul a 20 de ani de utilizare“ se bazează pe un concept autotcuprinzător, care a fost implementat de instrucțiunile de utilizare, instrucțiunile de testare în laborator și standarde suplimentare în fabrică. Acest concept a fost revizuit ca parte a unui studiu de stabilitate operațională, având ca rezultat faptul că acest concept este complet, de ultimă oră și, cu această abordare, este posibilă testarea funcțiilor principale ale produsului pentru o durată de viață de 20 de ani pe baza unei utilizări medii într-o gospodărie medie.
Aceasta nu reprezintă nicio asigurare sau nicio garanție a rezistenței cuptoarelor noastre sau a cuptoarelor noastre cu microunde pentru o perioadă de 20 de ani. Fără a aduce atingere testării în timpul fazei de dezvoltare, componentele centrale pot necesita întreținere ocazională sau pot necesita repararea sau înlocuirea componentelor centrale. În acest scop, se aplică dispozițiile legale privind garanția și – acolo unde este cazul – prevederi suplimentare referitoare la garanția produsului în condițiile generale de vânzare pentru produsul Miele

CUPTOARE CU ABURI

MIELE a testat componentele centrale ale seriei de cuptoare cu aburi DG 7000, incluzând produsele combinate DGC (cuptoare cu aburi cu funcție de coacere) și DGM (cuptoare cu aburi cu microunde) în teste de anduranță dure în faza de dezvoltare. Scopul acestor teste efectuate de MIELE este acela de a simula utilizarea medie a principalelor funcții ale cuptoarelor cu aburi pentru o perioadă de 20 de ani.
Determinarea condițiilor de testare pentru testele de aduranță se bazează pe obiceiurile consumatorului mediu cunoscute din studii și observații. MIELE utilizează un total de 2500 de ore de utilizare în ceea ce privește cuptoarele cu aburi (DG), un total de 4700 ore de utilizare în ceea ce privește cuptoarele cu aburi cu funcție de coacere (DGC) și o utilizare de 3500 de ore în ceea ce privește cuptoarele cu aburi cu funcție de microunde (DGM), fiecare testate în diverse moduri de utilizare. Aceste valori corespund cu 125 de ore de utilizare a cuptorului cu aburi (DG) pe an, 235 de ore de utilizare a cuptorului cu aburi sau coacere (DGC) pe an, și 175 de ore de funcționare pe an a cuptorului cu aburi sau funcție de microunde (DGM). Cerințele rezultate de aici au fost transformate în condiții de testare. În plus față de condițiile de testare exacte, aceste valori includ numărul de articole testate pentru a obține rezultate de testare fiabile statistic.
Aceste teste efectuate de MIELE în faza de dezvoltare sunt monitorizate de angajații noștri. Rezultatele corespunzătoare sunt înregistrate și evaluate de noi. Gama de cuptoare cu aburi nu este lansată înainte ca rezultatele testelor să îndeplinească criteriile specificate pentru fiabilitatea componentelor centrale ale gamei. Componentele centrale sunt toate necesare pentru utilizarea corespunzătoare a funcțiilor principale respective ale produsului.
Testele efectuate de MIELE „Până la echivalentul a 20 de ani de utilizare“ se bazează pe un concept autotcuprinzător, care a fost implementat de instrucțiunile de utilizare, instrucțiunile de testare în laborator și standarde suplimentare în fabrică. Acest concept a fost revizuit ca parte a unui studiu de stabilitate operațională, având ca rezultat faptul că acest concept este complet, de ultimă oră și, cu această abordare, este posibilă testarea funcțiilor principale ale produsului pentru o durată de viață de 20 de ani pe baza unei utilizări medii într-o gospodărie medie.
Aceasta nu reprezintă nicio asigurare sau nicio garanție a rezistenței cuptoarelor noastre cu aburi pentru o perioadă de 20 de ani. Fără a aduce atingere testării în timpul fazei de dezvoltare, componentele centrale pot necesita întreținere ocazională sau pot necesita repararea sau înlocuirea componentelor centrale. În acest scop, se aplică dispozițiile legale privind garanția și – acolo unde este cazul – prevederi suplimentare referitoare la garanția produsului în condițiile generale de vânzare pentru produsul Miele

ASPIRATOARE
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

MIELE a testat modele și componente centrale în teste de anduranță dure în timpul fazei de dezvoltare a gamei de aspiratoare cu sac casnice alimentate de la rețea, (Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3 și Blizzard CX 1). Scopul acestor teste efectuate de MIELE este acela de a simula utilizarea medie pentru o perioadă de 20 de ani.
Determinarea condițiilor de testare pentru testele de aduranță se bazează pe obiceiurile consumatorului mediu cunoscute din studii și observații. MIELE utilizează ca bază o funcționare timp de 750 de ore a aparatului. Această valoare corespunde cu 45 de minute de utilizare pe săptămână cu utilizare timp de 50 de săptămâni pe an timp de 20 de ani. Cerințele rezultate de aici au fost transformate în condiții de testare. În plus față de condițiile de testare exacte, aceste valori includ numărul de articole testate pentru a obține rezultate de testare fiabile statistic.
Aceste teste efectuate de MIELE în faza de dezvoltare sunt monitorizate de angajații noștri. Rezultatele corespunzătoare sunt înregistrate și evaluate de noi. Gama mai sus menționată de aspiratoare nu este lansată înainte ca rezultatele testelor să îndeplinească criteriile specificate pentru fiabilitatea respectivei game de aspiratoare.
Testele efectuate de MIELE „Până la echivalentul a 20 de ani de utilizare“ se bazează pe un concept autotcuprinzător, care a fost implementat de instrucțiunile de utilizare, instrucțiunile de testare în laborator și standarde suplimentare în fabrică. Acest concept a fost revizuit ca parte a unui studiu de stabilitate operațională, având ca rezultat faptul că acest concept este complet, de ultimă oră și, cu această abordare, este posibilă testarea aspiratoarelor de uz casnic alimentate de la rețea pentru o durată de viață de 20 de ani pe baza unei utilizări medii într-o gospodărie medie (Institutul Fraunhofer, Expertiza LBF–Bericht Nr. 307530, ianuarie 2018).
Aceasta nu reprezintă nicio asigurare sau nicio garanție a rezistenței aspiratoarelor noastre menționate pentru o perioadă de 20 de ani. Fără a aduce atingere testării în timpul fazei de dezvoltare, mașinile individuale pot necesita întreținere ocazională sau pot necesita repararea sau înlocuirea componentelor centrale. În acest scop, se aplică dispozițiile legale privind garanția și – acolo unde este cazul – prevederi suplimentare referitoare la garanția produsului în condițiile generale de vânzare pentru produsul Miele.

 

 

Act adițional nr. 3 din 05.06.2024  la

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Curățenia de primăvară”

 

Perioada campaniei: 04.04 – 30.06.2024

 

 

Art. 1. Organizatorul campaniei

                                                                                  

Art. 1.1. Campania Curățenia de primăvarăeste organizată de S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, sp. de 300 mp., etaj 5, J40/3702/2014, cod unic de înregistrare RO 22053790, cont bancar nr. RO20BACX0000000917680000 deschis la UniCredit Bank, reprezentată legal de Dl. Markus Erismann și Dna. Ionela Șerban, (denumită în continuare „MIELE” sau “Organizatorul”), decide în temeiul art. 1.5 din regulamentul campaniei “ Curățenia de primăvară” („Regulamentul”), modificarea acestuia după cum urmează:

 

1. Art. 3. Produse participante la campanie, art. 3.1. se modifică prin adăugarea produsului marca Miele identificat după cum urmează:

           

Categorie produs

Material

Denumire produs

Uscătoare de rufe

12194170

TSF763WP EcoSpeed&8kg Alb lotus

 

 

2. Art. 5. Modul de desfășurare a campaniei promoționale, art. 5.1. se modifică prin adăugarea produsului Miele menționat la punctul 1, și modificarea disponibilității produselor marca Miele identificate după cum urmează:

                       

 

Categorie produs

 

Material

 

Denumire produs

 

Denumire factură

Preț anterior campaniei (cf. art. 4 ind. 1 H.G. 947/2000) TVA inclus

 

Preț campanie TVA inclus

 

Disponibilitate

Uscătoare de rufe

12194170

TSF763WP EcoSpeed&8kg Alb lotus

TSF763WP EcoSpeed &8kg               EU1

6.599,00 lei

5.939,1 lei

Exclusiv online

Mașini de spălat vase

semi-încorporate

11885100

G 7920 SCi AutoDos Negru obsidian

G 7920 SCi AutoDos Obsidian black    A

 14.900,00 lei

 11.920,00 lei

În magazinele fizice și online

Mașini de spălat vase

semi-încorporate

11886780

G 7410 SCi AutoDos Alb Brilliant

G 7410 SCi AutoDos brilliant white   OE1

 8.299,00 lei

 6.639,20 lei

În magazinele fizice și online

 

 

Restul prevederilor regulamentului campaniei rămân neschimbate, valabile și producând efecte.

Actul adițional nr. 3 din 05.06.2024 la Regulamentul Campaniei “Curățenia de primăvară” este disponibil pe perioada campaniei - la numărul de telefon cu tarif normal 021 352 07 77/ 78/ 79 sau la e-mail: info@miele.ro   / sales@miele.ro, de luni până vineri, între orele 10:00 -18:00, precum și online pe miele.ro, pe întreaga durată a Campaniei promoționale.

Orice informații suplimentare privind campania promoțională „Curățenia de primăvară” pot fi solicitate la adresa: de S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, sp. de 300 mp, et. 5, sau pe e-mail la info@miele.ro sau sales@miele.ro.

 

 

Act adițional nr. 2 din 10.05.2024  la

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Curățenia de primăvară”

 

Perioada campaniei: 04.04 – 30.06.2024

 

 

Art. 1. Organizatorul campaniei

                                                                                  

Art. 1.1. Campania Curățenia de primăvarăeste organizată de S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, sp. de 300 mp., etaj 5, J40/3702/2014, cod unic de înregistrare RO 22053790, cont bancar nr. RO20BACX0000000917680000 deschis la UniCredit Bank, reprezentată legal de Dl. Markus Erismann și Dna. Ionela Șerban, (denumită în continuare „MIELE” sau “Organizatorul”), decide în temeiul art. 1.5 din regulamentul campaniei “ Curățenia de primăvară” („Regulamentul”), modificarea acestuia după cum urmează:

 

1. Art. 3. Produse participante la campanie, art. 3.1. se modifică prin adăugarea produselor marca Miele identificate după cum urmează:

           

Categorie produs

Material

Denumire produs

Aspiratoare fără sac

12034360

Blizzard CX1 Gri grafit

Mașini de spălat rufe

12196070

WED335 WCS PWash&8kg Alb lotus

Cuptoare electrice

11103970

H 2860 B

Frigidere încorporate

11641850

K 7774 D

Combine frigorifice încorporate

11642220

KFN 7764 D

Frigidere încorporate

11641900

K 7741 F

Unități încorporate de răcire a vinurilor

10737540

KWT 6722 iGS Uşă din sticlă

Mașini de spălat vase

semi-încorporate

11885100

G 7920 SCi AutoDos Negru obsidian

Mașini de spălat vase

semi-încorporate

11070520

G 7100 SCi Oţel inoxidabil/CleanStee

Mașini de spălat vase

semi-încorporate

11886780

G 7410 SCi AutoDos Alb Brilliant

Cuptoare combinate cu aburi

11106990

DGC 7440

Espressoare de sine stătătoare

11555510

CM 5710 Silence Bronz / Finisaj perlat

Congelatoare de sine stătătoare

10805090

FNS 28463 E bb Ediţie tablă neagră

Mașini de spălat vase

semi-încorporate

11780990

G 7115 SCi XXL AutoDos Oţel inoxidabil/CleanSteel

Congelatoare de sine stătătoare

11784880

FNS 37405 i

Accesorii și consumabile

12361090

Set 6 UltraPhase - Miele UltraPhase 1 și 2

 

 

 

 

 

2. Art. 5. Modul de desfășurare a campaniei promoționale, art. 5.1. se modifică prin adăugarea produselor marca Miele identificate după cum urmează:

                       

 

Categorie produs

 

Material

 

Denumire produs

 

Denumire factură

Preț anterior campaniei (cf. art. 4 ind. 1 H.G. 947/2000) TVA inclus

 

Preț campanie TVA inclus

 

Disponibilitate

Aspiratoare fără sac

12034360

Blizzard CX1 Gri grafit

Blizzard CX1 Graphite grey           SEE

1.899,00 lei

1.709,10 lei

În magazinele fizice și online

Mașini de spălat rufe

12196070

WED335 WCS PWash&8kg Alb lotus

WED335 WCS PWash &8kg                EU1

 6.299,00 lei

 5.039,20 lei

În magazinele fizice și online

Cuptoare electrice

11103970

H 2860 B

H 2860 B cleanSteel                  D

 5.600,00 lei

 4.480,00 lei

În magazinele fizice și online

Frigidere încorporate

11641850

K 7774 D

K 7774 D                             EU1

 12.900,00 lei

10.320,00 lei

Exclusiv în magazinele fizice

Combine frigorifice încorporate

11642220

KFN 7764 D

KFN 7764 D                           EU1

12.899,00 lei

10.319,20 lei

Exclusiv în magazinele fizice

Frigidere încorporate

11641900

K 7741 F

K 7741 F                             EU1

13.700,00 lei

10.275,00 lei

Exclusiv în magazinele fizice

Unități încorporate de răcire a vinurilor

10737540

KWT 6722 iGS Uşă din sticlă

KWT6722 iGS obsw                    EU1

 24.999,00 lei

 18.749,25 lei

În magazinele fizice și online

Mașini de spălat vase

semi-încorporate

11885100

G 7920 SCi AutoDos Negru obsidian

G 7920 SCi AutoDos Obsidian black    A

 14.900,00 lei

 11.920,00 lei

Exclusiv în magazinele fizice

Mașini de spălat vase

semi-încorporate

11070520

G 7100 SCi Oţel inoxidabil/CleanStee

G 7100 SCi cleanSteel                A

 7.499,00 lei

  5.999,20 lei

Exclusiv în magazinele fizice

Mașini de spălat vase

semi-încorporate

11886780

G 7410 SCi AutoDos Alb Brilliant

G 7410 SCi AutoDos brilliant white   OE1

 8.299,00 lei

 6.639,20 lei

Exclusiv în magazinele fizice

Cuptoare combinate cu aburi

11106990

DGC 7440

DGC7440 cleanSteel                  D

15.900,00 lei

12.720,00 lei

În magazinele fizice și online

Espressoare de sine stătătoare

11555510

CM 5710 Silence Bronz / Finisaj perlat

CM 5710 Bronze/Pearl                 DX

 5.599,00 lei

  4.479,20 lei

Exclusiv în magazinele fizice

Congelatoare de sine stătătoare

10805090

FNS 28463 E bb Ediţie tablă neagră

FNS 28463 E bb left                  EU1

10.700,00 lei

  5.885,00 lei

În magazinele fizice și online

Mașini de spălat vase

semi-încorporate

11780990

G 7115 SCi XXL AutoDos Oţel inoxidabil/CleanSteel

G 7115 SCi XXL AutoDos cleanSteel    OE1

 7.599,00 lei

  6.079,20 lei

Exclusiv în magazinele fizice

Congelatoare de sine stătătoare

11784880

FNS 37405 i

FNS 37405 i LI  EU1

11.800,00 lei

  9.440,00 lei

În magazinele fizice și online

Accesorii și consumabile

12361090

Set 6 UltraPhase - Miele UltraPhase 1 și 2

Set 6xUltraPhase bg,ro,s

408 lei

335 lei

În magazinele fizice și online

 

 

Restul prevederilor regulamentului campaniei rămân neschimbate, valabile și producând efecte.

Actul adițional nr. 2 din 10.05.2024 la Regulamentul Campaniei “Curățenia de primăvară” este disponibil pe perioada campaniei - la numărul de telefon cu tarif normal 021 352 07 77/ 78/ 79 sau la e-mail: info@miele.ro   / sales@miele.ro, de luni până vineri, între orele 10:00 -18:00, precum și online pe miele.ro, pe întreaga durată a Campaniei promoționale.

Orice informații suplimentare privind campania promoțională „Curățenia de primăvară” pot fi solicitate la adresa: de S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, sp. de 300 mp, et. 5, sau pe e-mail la info@miele.ro sau sales@miele.ro.

 

 

S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L.

 

 

 

 

Act adițional nr. 1 din 11.04.2024  la

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 

Curățenia de primăvară”

 

Perioada campaniei: 04.04 – 30.06.2024

 

 

Art. 1. Organizatorul campaniei

                                                                                  

Art. 1.1. Campania Curățenia de primăvarăeste organizată de S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, sp. de 300 mp., etaj 5, J40/3702/2014, cod unic de înregistrare RO 22053790, cont bancar nr. RO20BACX0000000917680000 deschis la UniCredit Bank, reprezentată legal de Dl. Markus Erismann și Dna. Ionela Șerban, (denumită în continuare „MIELE” sau “Organizatorul”), decide în temeiul art. 1.5 din regulamentul campaniei “ Curățenia de primăvară” („Regulamentul”), modificarea acestuia după cum urmează:

 

 1. Art. 2. Denumire. Durată. Locul desfășurării, art. 2.4, se modifică prin ajustarea perioadei, duratei și locului desfășurării promoției pentru produsul marca Miele identificat în punctul 2 de mai jos, după cum urmează:

 

Ultima zi de participare la această campanie este 30.04.2024 orele 23:59 pentru magazinul online miele.ro, cu excepția situației în care campania ar putea fi prelungită de către Organizator. Orice achiziție efectuată după această dată nu va fi luată în considerare de către Organizator.

 

2. Art. 3. Produse participante la campanie, art. 3.1. se modifică prin adăugarea unui produs marca Miele identificat după cum urmează

 

           

Categorie produs

Material

Denumire produs

Accesorii și consumabile

12303330

GS CL 2406 T - UltraTabs All in 1, 240 tablete

 

 

 

3. Art. 5. Modul de desfășurare a campaniei promoționale, art. 5.1. se modifică prin adăugarea unui produs marca Miele identificat după cum urmează:

                       

 

Categorie produs

 

Material

 

Denumire produs

 

Denumire factură

Preț anterior campaniei (cf. art. 4 ind. 1 H.G. 947/2000) TVA inclus

 

Preț campanie TVA inclus

 

Disponibilitate

Accesorii și consumabile

12303330

GS CL 2406 T - UltraTabs All in 1, 240 tablete

Ultra Tablets All in 1,240 P. EU10

375 lei

318,75 lei

Exclusiv online

 

 

Restul prevederilor regulamentului campaniei rămân neschimbate, valabile și producând efecte.

Actul adițional nr. 1 din 11.04.2024 la Regulamentul Campaniei “Prospețime pentru toate simțurile” este disponibil pe perioada campaniei - la numărul de telefon cu tarif normal 021 352 07 77/ 78/ 79 sau la e-mail: info@miele.ro   / sales@miele.ro, de luni până vineri, între orele 10:00 -18:00, precum și online pe miele.ro, pe întreaga durată a Campaniei promoționale.

Orice informații suplimentare privind campania promoțională „Curățenia de primăvară” pot fi solicitate la adresa: de S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, sp. de 300 mp, et. 5, sau pe e-mail la info@miele.ro sau sales@miele.ro.

 

 

S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L.

 

 

Markus Erismann                                                 Ionela Șerban

 

 

 

_______________________                               _______________________

 

 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 

“Curățenia de primăvară”

 

Perioada campaniei: 04.04 – 30.06.2024

 

 

Art. 1. Organizatorul campaniei

                                                                                  

Art. 1.1. Campania Curățenia de primăvarăeste organizată de S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, J40/3702/2014, cod unic de înregistrare RO 22053790, cont bancar nr. RO20BACX0000000917680000 deschis la UniCredit Bank, reprezentată legal de Dl. Markus Erismann și Dna. Ionela Șerban, (denumită în continuare „MIELE” sau “Organizatorul”).

 

Art. 1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

 

Art. 1.3. Prin participarea în cadrul Campaniei, participanții confirmă cunoașterea prevederilor prezentului Regulamentul și își exprimă acordul în privința acestora. Participarea la această Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”).

 

Art. 1.4. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, după cum urmează:

- la numărul de telefon cu tarif normal 021 352 07 77/ 78/ 79 sau la e-mail: info@miele.ro   / sales@miele.ro, de luni până vineri, între orele 10:00-18:00, precum și online pe miele.ro pe întreaga durată a Campaniei promoționale.

 

Art. 1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 

Art. 1.6. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților. Nici un participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

 

Art. 1.7. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Art. 2. Denumire. Durată. Locul desfășurării

 

Art. 2.1. Campania promoțională poartă denumirea „Curățenia de primăvară”.

 

Art. 2.2. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României.

 

Art. 2.3. Campania promoțională se desfășoară în perioada  04.04 – 30.06.2024, în toate magazinele proprii Miele din România, cât și pe magazinul online oficial miele.ro.

 

Art. 2.4. Ultima zi de participare la această campanie este 29.06.2024 ora corespunzătoare sfârșitului de program pentru fiecare magazin în parte, respectiv 30.06.2024, orele 23:59 pentru magazinul online miele.ro, cu excepția situației în care campania ar putea fi prelungită de către Organizator. Orice achiziție efectuată după această dată nu va fi luată în considerare de către Organizator.

 

Art. 2.5. Campania este valabilă în limita stocului disponibil.

 

Art. 2.6. Campania se va desfășura cu respectarea datelor menționate, astfel cum sunt acestea prevăzute în prezentul Regulament și cu respectarea dispozițiilor legale în materia protecției consumatorului.

 

Art. 2.7. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi durata înscrierii și a Campaniei până la o dată anunțată ulterior, în mod public. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

 

Art. 2.8. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu este responsabil și nu își asumă nicio obligație în legătură cu comercializarea produselor oferite în Campanie.

 

Art. 3. Produse participante la campanie

 

Art. 3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă produsele marca Miele selectate să facă parte din campanie, conform tabelului de mai jos:

 

Categorie produs

Material

Denumire produs

Aspiratoare cu sac

12032840

Complete C3

Aspiratoare cu sac

12032860

Complete C3 Allergy

Aspiratoare cu sac

12032870

Complete C3 Parquet

Aspiratoare fără sac

12034390

Blizzard CX1 Cat & Dog

Aspiratoare fără sac

12034410

Blizzard CX1 Parquet

Aspiratoare cu sac

10699430

Complete C3 Comfort EcoLine

Aspiratoare fără sac

12034450

Blizzard CX1 Parquet Flex

Espressoare de sine stătătoare

11541300

CM 5310 Silence

Espressoare de sine stătătoare

12134660

CM 5315 Active

Espressoare de sine stătătoare

11580820

CM 6160 MilkPerfection

Espressoare de sine stătătoare

11580920

CM 6560 MilkPerfection

Espressoare de sine stătătoare

11025060

CM 7350 CoffeePassion

Aspiratoare fără fir

11789560

Triflex HX1 Facelift

Aspiratoare fără fir

11691020

Triflex HX1 Power

Aspiratoare fără fir

11514470

Triflex HX1 Runner

Accesorii și consumabile

11729620

GS CL 0606 T - UltraTabs All in 1, 60 tablete

Accesorii și consumabile

12176130

GS CL 4001 P – Powerdisk All in 1

Accesorii și consumabile

11056710

SB SET GN+AA HyClean XL-Pack - Pachet Cat & Dog XL sac de praf cu eficiență HyClean 3D GN

Accesorii și consumabile

12346230

All in One Set - Set agenți de curăţare

Accesorii și consumabile

12351640 

DishClean & IntenseClean Set – set pentru întreținerea aparatelor

Accesorii și consumabile

12355020

FA A 152 L - Flacon de parfum Aqua, 12,5 ml

Accesorii și consumabile

12375770

FA C 152 L - Flacon parfum Cocoon, 12,5 ml

Accesorii și consumabile

12360700

FA DF 152 L - Flacon de parfum DryFresh™ 12,5 ml

Accesorii și consumabile

12375470

FA N 151 L - Flacon de parfum Nature, 12,5 ml

Accesorii și consumabile

12176840

GS SETD6 - PowerDisk All in 1. Set de 6

Accesorii și consumabile

10408410

GN XXL HyClean 3D - Pachet XXL HyClean 3D Efficiency GN

 

Art. 4. Dreptul și condițiile de participare

 

Art. 4.1. La această Campanie poate participa orice persoana fizică, cetățean român sau cetățean străin cu domiciliul sau reședința în România care a împlinit vârsta de 18 ani sau persoană juridică înregistrată în România (denumite “Participanți”) și care achiziționează un produs care face obiectul acestei campanii promoționale în perioada menționată.

 

Art. 4.2. Participarea la această Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri, a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 5. Modul de desfășurare a campaniei promoționale

 

Art. 5.1. Prezenta campanie este o Campanie promoțională de reducere prin care Participanții la Campanie pot achiziționa produsele care fac obiectul campaniei la un preț promoțional, după cum urmează:

 

Categorie produs

Material

Denumire produs

Denumire factură

Preț anterior campaniei (cf. art. 4 ind. 1 H.G. 947/2000) TVA inclus

Preț campanie TVA inclus

Disponibilitate

Aspiratoare cu sac

12032840

Complete C3

Complete C3 autumn red               SEE

 1.299 lei

 1.169,10 lei

În magazinele fizice și online

Aspiratoare cu sac

12032860

Complete C3 Allergy

Complete C3 Allergy lotus white      SEE

 1.599 lei

 1.439,10 lei

În magazinele fizice și online

Aspiratoare cu sac

12032870

Complete C3 Parquet

Complete C3 Parquet Marine blue SEE

 1.699 lei

 1.529,10 lei

În magazinele fizice și online

Aspiratoare fără sac

12034390

Blizzard CX1 Cat & Dog

Blizzard CX1 Cat  & Dog autumn red   SEE

 2.199 lei

 1.979,10 lei

În magazinele fizice și online

Aspiratoare fără sac

12034410

Blizzard CX1 Parquet

Blizzard CX1 Parquet Tech blue       SEE

 2.199 lei

 1.979,10 lei

În magazinele fizice și online

Aspiratoare cu sac

10699430

Complete C3 Comfort EcoLine

Complete C3 Comfort Obsidian black   SEE

 1.900 lei

 1.520,00 lei

În magazinele fizice și online

Aspiratoare fără sac

12034450

Blizzard CX1 Parquet Flex

Blizzard CX1 Parquet Flex Obsidian blSEE

 2.199 lei

 1.759,20 lei

În magazinele fizice și online

Espressoare de sine stătătoare

11541300

CM 5310 Silence

CM 5310 tayberry red DX

 4.999 lei

 3.999,20 lei

În magazinele fizice și online

Espressoare de sine stătătoare

12134660

CM 5315 Active

CM 5315 Active Graphite grey         DX

 4.999 lei

 3.999,20 lei

Exclusiv în magazinele fizice

Espressoare de sine stătătoare

11580820

CM 6160 MilkPerfection

CM 6160 Obsidian black DX

 6.399 lei

 5.119,20 lei

În magazinele fizice și online

Espressoare de sine stătătoare

11580920

CM 6560 MilkPerfection

CM 6560 Obsidianschw.PF              DX

 7.499 lei

 5.999,20 lei

În magazinele fizice și online

Espressoare de sine stătătoare

11025060

CM 7350 CoffeePassion

CM 7350 Obsidian black A

 11.999 lei

 9.599,20 lei

Exclusiv online

Aspiratoare fără fir

11789560

Triflex HX1 Facelift

Triflex HX1 Obsidian black           EU2

 2.699 lei

 2.159,20 lei

Exclusiv online

Aspiratoare fără fir

11691020

Triflex HX1 Power

Triflex HX1 Power Cashmere grey      EU2

 3.490 lei

 2.792,0 lei

Exclusiv în magazinele fizice

Aspiratoare fără fir

11514470

Triflex HX1 Runner

Triflex HX1 Runner ruby red          EU2

 3.490 lei

 2.792,00 lei

Exclusiv în magazinele fizice

Accesorii și consumabile

11729620

GS CL 0606 T - UltraTabs All in 1, 60 tablete

Ultra Tablets All in 1,60 P. EU10

 99 lei

 89,10 lei

În magazinele fizice și online

Accesorii și consumabile

12176130

GS CL 4001 P – Powerdisk All in 1

PowerDisk 400g EU9 bg,ro,sr

 54 lei

 48,60 lei

În magazinele fizice și online

Accesorii și consumabile

11056710

SB SET GN+AA HyClean XL-Pack - Pachet Cat & Dog XL sac de praf cu eficiență HyClean 3D GN

XL-Pack HyClean GN + AA50

 210 lei

 178,50 lei

În magazinele fizice și online

Accesorii și consumabile

12346230

All in One Set - Set agenți de curăţare

GSA Tablet starter pack 60er EU7

 118 lei

 106,20 lei

În magazinele fizice și online

Accesorii și consumabile

12351640 

DishClean & IntenseClean Set – set pentru întreținerea aparatelor

DishClean Set bg,ro

156 lei

124 lei

În magazinele fizice și online

Accesorii și consumabile

12355020

FA A 152 L - Flacon de parfum Aqua, 12,5 ml

Scent bottle Aqua bg,ro,sr

65 lei

55 lei

În magazinele fizice și online

Accesorii și consumabile

12375770

FA C 152 L - Flacon parfum Cocoon, 12,5 ml

Scent bottle Cocoon bg,ro,sr

65 lei

55 lei

În magazinele fizice și online

Accesorii și consumabile

12360700

FA DF 152 L - Flacon de parfum DryFresh™ 12,5 ml

Scent bottle DryFresh bg,ro

65 lei

55 lei

În magazinele fizice și online

Accesorii și consumabile

12375470

FA N 151 L - Flacon de parfum Nature, 12,5 ml

Scent bottle Nature bg,ro,sr

65 lei

55 lei

În magazinele fizice și online

Accesorii și consumabile

12176840

GS SETD6 - PowerDisk All in 1. Set de 6

Set PowerDisk 6 p. EU9 bg,ro,sr

299 lei

245 lei

Exclusiv online

Accesorii și consumabile

10408410

GN XXL HyClean 3D - Pachet XXL HyClean 3D Efficiency GN

XXL-Pack HyClean 3D GN

288 lei

216 lei

Exclusiv online

 

 

Art. 5.2. Campania nu se cumulează cu nicio altă campanie în desfășurare.

 

Art. 5.3. Campania este valabilă în limita stocului disponibil. Pentru produsele care fac obiectul Campaniei, dar care nu au stoc disponibil la momentul efectuării comenzii, termenul de livrare este de până la 5 săptămâni.

Pentru buna evidență și înțelegere a termenelor de livrare de către Participanții la prezenta campanie, în cazul produselor cu tendință de epuizare a stocului într-un timp scurt, perioada de timp estimativă în care se va efectua livrarea este:

      

Categorie produs

Material

Denumire produs

Termen de livrare / Nr. de săptămâni:

Aspiratoare cu sac

12032840

Complete C3

5

Aspiratoare cu sac

12032860

Complete C3 Allergy

5

Aspiratoare cu sac

12032870

Complete C3 Parquet

5

Aspiratoare fără sac

12034390

Blizzard CX1 Cat & Dog

5

Aspiratoare fără sac

12034410

Blizzard CX1 Parquet

5

 

                              

Produsele ce fac obiectul campaniei, dar nu se regăsesc în tabelul de mai sus, vor putea fi achiziționate doar în limita stocului disponibil.

 

Art. 6. Taxe și impozite

Art. 6.1. Organizatorul campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta campanie se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor.

 

Art. 7. Litigii

 

Art. 7.1. Eventualele neînțelegeri apărute între organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 8. Întreruperea campaniei promoționale

 

Art. 8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

 

Art. 9. Confidențialitatea Datelor – GDPR

 

Art. 9.1. Prin participarea la Campania promoțională „Curățenia de primăvară”, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a MIELE APPLIANCES S.R.L. Scopul acestei baze de date constă în acordarea premiilor și respectarea prevederilor legislației fiscale. Datele participanților vor fi păstrate maxim 24 (douăzecișipatru) de  luni din momentul în care organizatorul decide închiderea platformei. Organizatorul va menține activă platforma pe o perioadă nedeterminată de timp. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția companiilor implicate în organizarea și gestionarea Campaniei și numai cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

Art. 9.2. Participanților la campania promoțională le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:

-           dreptul de informare potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Operator și dreptul de acces la date;

-           dreptul la rectificare;

-           dreptul de a solicita ștergerea datelor;

-           dreptul la restricționarea prelucrării;

-           dreptul la portabilitatea datelor;

-           dreptul de opoziție prin care persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

-           dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

 

Art. 9.3. Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unui e-mail către: mihalcea.catalin@miele.com

 

Art. 9.4. În cazul în care participanții doresc stoparea procesării datelor cu caracter personal înainte de data pentru care au furnizat acordul anterior, participanții pot trimite o cerere de stopare a procesării și ștergerii definitive a datelor. Cererea se trimite prin e-mail la adresa mihalcea.catalin@miele.com .  Aceste cereri vor fi soluționate în termenul legal de 30 (treizeci) de zile lucrătoare. Operatorul Organizatorul va trimite o notificare pe e-mail participantului în momentul în care cererea a fost soluționată.

 

Art. 9.5. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția companiilor implicate în organizarea și gestionarea acestei Campanii.

 

Art. 9.6. Operatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

 

 

Art. 10 Regulamentul campaniei promoționale

 

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoționale este afișat și disponibil gratuit în magazinele participante și pe site-urile acestora pe toată perioada de desfășurare a campaniei promoționale.

 

Orice informații suplimentare privind campania promoțională „Curățenia de primăvarăpot fi solicitate la adresa: de S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5 sau pe e-mail la info@miele.ro sau sales@miele.ro.

 

 

S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L.