Dimensiunea potrivită pentru fiecare bucătărie

Clasic
Lăţime de 288 mm
Larg
Lăţime de 380 mm
Extrem de lat
Lăţime de 576 mm
Cifrele exemplifică beneficiile aduse de produs