Informații privind substanțele critice

Informații privind substanțele critice în conformitate cu art. 33 din Regulamentul European 1907/2006

Obligația de a informa conform art. 33 din Regulamentul European 1907/2006 privind substanțele din așa-numita „REACH Candidate List” (Lista substanțelor candidate REACH)

Data ultimei actualizări 08.07.2021 

Dacă articolele din produsele noastre conțin un material din așa-numita „Listă clienți REACH“   > 0,1 % w/w (Procent de greutate), vă rugăm să consultați PDF-ul