Termeni de utilizare

Descărcări Miele

1. Acest acord guvernează descărcarea şi utilizarea software-urilor şi informaţiilor Miele. Prin descărcare, utilizatorul este de acord să respecte aceşti termeni.

2. În general, descărcările sunt disponibile 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână. Cu toate acestea, Miele nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru întreruperile în furnizarea serviciilor cauzate de starea reţelei internet şi a sistemelor computerizate.

3. Miele depune toate eforturile pentru a menţine la zi materialele descărcabile. Cu toate acestea, Miele îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile şi software-urile în orice moment, în special în urma evoluţiilor economice sau tehnice sau în urma modificării condiţiilor de furnizare a serviciilor şi a condiţiilor generale, ţinând cont de aspectele referitoare la preţuri şi de aspectele comerciale, fără a fi nevoie să anunţe sau să notifice utilizatorii cu privire la schimbare.          

Drepturi şi responsabilităţi pentru utilizare

1. Conţinuturile sunt protejate prin lege, şi în special prin drepturile de autor, în beneficiul Miele şi al terţilor. Utilizarea, în special, orice copiere, distribuire, furnizare, transmisiune, oferire de acces public şi alte forme de reproducere, precum şi adaptarea şi transformarea sunt permise numai cu acordul expres în scris al Miele sau al deţinătorului drepturilor respective.

2. Software-urile Miele nu pot fi copiate, revândute, împrumutate sau oferite terţilor neautorizaţi. Software-urile Miele conţin secrete comerciale. Din acest motiv, software-urile nu pot fi decompilate, dezasamblate sau manipulate pentru obţinerea altor forme utilizabile.

3. În cazul în care legea drepturilor de autor stabileşte că aprobarea nu este absolut necesară pentru utilizarea în anumite condiţii prealabile cu titlu de excepţie, atunci limitările drepturilor de utilizare de la punctele precedente nu se opun.

4. Miele acordă utilizatorului drepturi elementare, non-exclusive, netransferabile, care nu pot fi revocate în niciun moment, de a utiliza descărcările pentru îndeplinirea obiectivelor de afaceri în limitele acordurilor comerciale existente cu Miele. Posibilele notificări privind drepturile de autor şi alte notificări comparabile trebuie adoptate fără modificări.

5. Miele subliniază faptul că transferul de date prin internet nu este securizat. Nu este imposibil ca persoane neautorizate să vadă datele sau ca datele să fie falsificate.

Răspundere

1. Nu se face nicio garanţie sau afirmaţie prin intermediul conţinutului şi descărcărilor puse la dispoziţie prin intermediul acestui acord. De asemenea, nicio pretenţie de garanţie nu va putea decurge din acesta.

2. Miele nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru acurateţea, completitudinea, calitatea şi fiabilitatea informaţiilor, nici pentru rezultate care pot fi obţinute prin utilizarea acestor informaţii. Miele nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru niciun prejudiciu indirect cauzat de utilizarea descărcărilor, cum ar fi întreruperea serviciului, pierderea de venituri, pierderea de informaţii şi date. Deciziile cu privire la utilizarea software-urilor puse la dispoziţie de Miele sub forma descărcărilor trebuie să se fie luate de către utilizator în urma consultării cu Miele.

3. Indiferent de temeiul juridic, Miele nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru daunele care decurg din utilizarea, incapacitatea de utilizare, posibilele erori de hardware sau software sau setările de sistem incorecte create de către utilizator. Utilizarea descărcărilor se face pe propriul dvs. risc. Miele nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru software şi informaţii, în special în ceea ce priveşte gradul de utilizare a acestora, exactitatea, integralitatea şi lipsa viruşilor.                      

4. Răspunderea Miele este exclusă şi în cazul daunelor cauzate de viruşi, troieni, viruşi hoax sau programe similare, precum şi în cazul programelor, segmentelor de programe sau codurilor care provoacă probleme similare, distrugerea sau defectarea sistemelor sau componentelor. Utilizatorul trebuie să ia propriile măsuri de protecţie împotriva viruşilor şi a altor date distructive.

5. Miele nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru transferul incorect al datelor de la Miele, manipularea acestor date de către terţi, în special prin accesul neautorizat la reţelele şi sistemele Miele, în măsura în care un astfel de acces nu este susţinut de Miele.

6. Responsabilitatea nu este exclusă, în cazul în care responsabilitatea trebuie să fie asumată, de exemplu, în cazul în care problemele sunt cauzate în mod intenţionat sau din neglijenţă culpabilă, pentru garanţiile de calitate sau ca urmare a încălcării obligaţiilor contractuale materiale, în caz de pierdere a vieţii, a integrităţii corporale sau a sănătăţii, precum şi în cazul în care compania este responsabilă, în conformitate cu legea răspunderii produsului. Cu toate acestea, compensarea care decurge în urma încălcării obligaţiilor contractuale materiale este limitată la daunele care sunt previzibile şi care sunt tipice pentru contract, cu condiţia să nu existe intenţie sau neglijenţă culpabilă. Acest lucru nu implică o modificare a sarcinii probei în detrimentul utilizatorului.

Vizualizarea fişierelor PDF

Trebuie să aveţi instalată aplicaţia Adobe Acrobat Reader pentru a putea vizualiza fişiere în format PDF.

Vizualizarea datelor CAD

Datele de planificare permit planificarea simplă, rapidă şi securizată prin folosirea vizualizărilor de planuri de nivel cu două şi, uneori, trei dimensiuni. Datele referitoare la planificare, cum ar fi măsurătorile, puncte de conectare şi instalaţiile necesare la faţa locului sunt evidenţiate.

Ca regulă, pentru a vizualiza fişiere CAD este necesar un software special. Datele CAD de la Miele sunt disponibile în diferite formate şi sunt compatibile cu programe CAD existente:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Fişierele de proiectare pentru aparatele electrocasnice sunt indicate cu tipul de încălzire „EL” (electric), „D” (abur) sau „G” (Gaz), după caz. Litera suplimentară „D”, „S”, „V” sau „R” se referă la vizualizarea de sus, din laterală, din faţă sau din spate a aparatelor electrocasnice.

Destinatarul acceptă responsabilitatea pentru alegerea corectă şi consecinţele utilizării datelor, precum şi pentru rezultatele scontate sau obţinute. Răspunderea pentru daune sau pierderi rezultate este exclusă.

Responsabilitatea nu este exclusă, în cazul în care responsabilitatea trebuie să fie asumată, de exemplu, în cazul în care problemele sunt cauzate în mod intenţionat sau din neglijenţă culpabilă, pentru garanţiile de calitate sau ca urmare a încălcării obligaţiilor contractuale materiale, în caz de pierdere a vieţii, a integrităţii corporale sau a sănătăţii, precum şi în cazul în care compania este responsabilă, în conformitate cu legea răspunderii produsului. Cu toate acestea, compensarea care decurge în urma încălcării obligaţiilor contractuale materiale este limitată la daunele care sunt previzibile şi care sunt tipice pentru contract, cu condiţia să nu existe intenţie sau neglijenţă culpabilă. Acest lucru nu implică o modificare a sarcinii probei în detrimentul utilizatorului.

Vă vom răspunde cu plăcere la întrebări:

Miele Website

Site-ul web al MIELE APPLIANCES SRL poate conţine linkuri către site-uri web ale altor furnizori. Fiecare conectare iniţială la un site-web legat prin link este verificat pentru a se verifica dacă există conţinut ilicit. MIELE APPLIANCES SRL nu este responsabilă pentru conţinutul extern care ar putea fi accesat prin intermediul acestor linkuri. Cu toate acestea, dacă MIELE APPLIANCES SRL află sau i se aduce la cunoştinţă faptul că un site web afişează conţinut ilicit, referinţa către site-ul respectiv va fi eliminată cât mai repede posibil.